Softvér na mobilnú údržbu pre spoločnosti na iOS, Android a Windows

Spoločnosť IFS pre vás má riešenie bez ohľadu na charakter výzvy, ktorej čelíte v oblasti údržby alebo správy služieb. Potrebujete dodať mobilný softvér servisným technikom u zákazníka? Potrebujete softvér na mobilnú údržbu vo veľmi zložitom prostredí so sledovaním výrobných čísel a generálnych opráv MRO? Možno potrebujete naĺňať a dokladovať zhodu so zmluvami o úrovni služieb (SLA) alebo optimalizovať plány svojich technikov na základe viacerých dynamických faktorov. Spoločnosť IFS zvládne toto všetko a ešte oveľa viac – naprieč vami stanoveným počtom technikov, transakcií, zariadení, pracovísk, lokalít či krajín. A vy získate toľko funkcií komponentov IFS Správa prevádzkových prostriedkov alebo IFS Riadenie služieb v teréne, koľko na to len potrebujete.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Správa z priemyselného odvetvia: Štúdia zameraná na mobilitu v EAM softvéri

Táto NOVÁ štúdia spoločnosti IFS prináša pohľad na to, do akej miery sú pri vykonávaní údržby podnikové dáta prístupné na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety. Poznatky na vysokej úrovni: Spoločnosti, ktoré sa v súčasnosti zaoberajú priemyselnou údržbou, vykonávajú vykazovanie v rámci relatívne nízkej úrovne aj kvality prístupu k podnikovým dátam správy služieb z mobilných zariadení.

Úplný prístup k výsledkom štúdie získate po prevzatí!