Riešenie IFS Tail Planning Optimization & Assignment

Optimalizujte využitie leteckého parku a robte priradenia v rámci širokého súboru obmedzení, ako sú trasy, plány, údržba, typy lietadiel a riadenie rušivých vplyvov

Optimalizácia leteckého parku je zložitý proces

Akým spôsobom zaisťujete minimalizáciu neefektívnosti pri alokácii lietadiel, podporujete efektívne plánovanie lietadiel, riešite obmedzenia v dôsledku neplánovanej údržby a vyrovnávate sa s variabilitou kapacity, prevádzkovými zmenami, krátkodobou údržbou, obmedzeniami na trase a nečakanými výpadkami?

Ako v súčasnosti fungujú letecké spoločnosti

Typická letecká spoločnosť má tím, ktorý strávi zhruba 3 až 4 hodiny prípravou optimalizovaného plánu na jeden deň, a zamestnancov pracujúcich na 24-hodinové zmeny, ktorí sa musia vyrovnať s neplánovanou variabilitou a dynamickými rušivými udalosťami. Komplikácie sa pritom môžu začať rýchlo hromadiť a vzájomne prepájať, až prerastú do veľkého problému.

Keď dôjde na nečakané

Náhle a neočakávané vplyvy, ktoré vzniknú na poslednú chvíľu, môžu výrazne narušiť presne naplánované harmonogramy. Počasie, meškanie na letisku, poruchy na trupe či v motore lietadla alebo nedostupnosť posádky môžu skoro ohroziť nákladovú základňu, hospodársky výsledok a celú prevádzku leteckej spoločnosti.

Teraz to ide lepšie

Riešenie IFS Tail Planning Optimization and Assignment bolo vyvinuté v spolupráci s jednou z najväčších svetových leteckých spoločností a predstavuje súčasť širšieho riešenia pre sektor civilného letectva od spoločnosti IFS.

Optimalizáciu využívania vášho leteckého parku je možné prirovnať k zaisteniu synchronizácie šiestich ozubených kolies v prevodovom systéme:

  • Komerčné plánovanie—stanovenie frekvencie, riadenie alokácie lietadiel, výpočet kapacity sedadiel, plánovanie voľných časov, sezónne letové poriadky
  • Operatívne plánovanie—zvládanie komplikácií pri plánovaní posádky, rozpise služieb a plánovaní zariadení pozemnej podpory
  • Riadenie obmedzení—vytvorenie plánov dlhodobej údržby, vyrovnanie sa s obmedzeniami v rámci sektora a cieľa, definovanie časov pre nadväzujúce spojenia a minimálneho času pobytu lietadiel na zemi, stanovenie obmedzení lietadiel, definovanie pravidiel pre zmenu typu lietadiel
  • Alokácia lietadiel—optimalizované prideľovanie lietadiel na trasy, optimalizácia priradzovania lietadiel na základe preferenčných pravidiel leteckého parku
  • Plánovanie údržby—výpočet požiadaviek strednodobej údržby, zaistenie krátkodobej plánovanej a neplánovanej údržby
  • Riadenie rušivých vplyvov—zaistenie preventívnych opatrení, vyslobodenie lietadiel, preplánovanie posádky, preplánovanie pasažierov a riešenie meškaní

Funkcie

  • Zhromažďovanie dát v reálnom čase z rôznych leteckých systémov s cieľom priebežne optimalizovať využitie leteckého parku na základe ukazovateľov KPI
  • Riadiaci panel KPI znázorňujúci, ako účinné a efektívne plánovanie lietadiel ovplyvňuje dôležité obchodné ciele
  • Ručné zmeny vykonávané presunutím myšou
  • Integrácia s inými leteckými systémami alebo samostatné fungovanie ako súčasť komplexného riešenia pre sektor civilného letectva od spoločnosti IFS

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Optimalizácia plánovania a údržby lietadiel

 

11 % nákladov leteckých spoločností pripadá na údržbu, ale vďaka riešeniu TPOA od spoločnosti IFS vám pomôžeme znížiť náklady na údržbu a zvýšiť zisky. Pozrite sa na naše video a zistite viac informácií.