INTEGROVANÝ SOFTWARE PRE PROJEKTOVÉ RIADENIE PODNIKU zahŕňajúce všetky aspekty životného cyklu projektu

Zákazníci, ktorí sa musia vyrovnať s riadením životného cyklu komplexných projektov, sú často nútení použiť rôzne softvérové produkty na správu rôznych fáz projektu – tendra, obchodu, odhadu, konštrukcie, obstarania, výroby, plánovania, kontroly nákladov, výstavby, inštalácie a sprevádzkovania.

Funkcie na projektové riadenie podniku (EPM) v IFS Aplikáciách spájajú tieto kroky do jediného integrovaného procesu a odovzdávajú dáta o činnostiach v reálnom čase priamo do projektového plánu. Získate tak dokonalú kontrolu a prehľad o nákladoch, peniazoch, čase, prostriedkoch a riziku, ktoré vám pravdepodobne žiadny iný balík aplikácií neponúkne. IFS ponúka skutočné riešenie založené na projektoch (PSB) – v zásade ide o podnikové riešenie zostavené skôr podľa princípov riadenia projektov než opakovaných procesov.

Preto sú IFS Aplikácie ideálnym riešením pre odvetvia s veľkým počtom projektov, ako je ťažba ropy a zemného plynu, letectvo a obrana, výroba využívajúca konštrukcie na objednávku, banská ťažba, infraštruktúra, lodenice a prístavy a výstavba/konštrukcia.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie podnikových projektov

Zdroje

Nakoľko ERP systém zjednodušuje obchodné modely založené na projektoch?

Spoločnosť IFS uskutočnila štúdiu medzi vedúcimi pracovníkmi stredných a veľkých priemyselných spoločností, aby lepšie pochopila, do akej miery aktuálne dostupné riešenia na plánovanie prevádzkových prostriedkov (ERP) spĺňajú potreby spoločností v odvetviach riadených projektmi vrátane:
• Riadenie podnikových projektov
• Výroba v podobe návrhov na zákazku
• Výroba v odvetví letectva

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli