Agilný a jednoducho použiteľný softvér na plánovanie podnikových zdrojov

Capitalize on change

Nový prístup k riešeniu ERP

Po zavedení nie sú IFS Aplikácie zložité ani rigidné. Sú navrhnuté tak, aby sa rýchlo prispôsobili zmenám v rámci technológií a podnikových procesov a umožnili maximalizovať agilnosť podnikania. Toto video uvádza názornú ukážku.

Riešenie ERP pre najnáročnejšie priemyselné odvetvia a prostredia

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k plánovaniu podnikových zdrojov

Zdroje

What others are saying about IFS Applications

ŠTYRI DÔVODY NA KONSOLIDÁCIU VÁŠHO ERP SOFTVÉRU

Ak vo vašej spoločnosti používate viac softvérových balíkov na plánovanie prevádzkových prostriedkov (ERP), potrebujete ich konsolidovať do jedného. V tejto bielej knihe vás zoznámime so štyrmi dobrými dôvodmi, prečo tak urobiť, a predstavíme vám spôsoby, ako prekonať rôzne organizačné prekážky.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli

ERP s integrovanou funkciou CRM

Integrovaná funkcia CRM predstavuje iba jednu z mnohých inovácií v IFS Aplikáciách 9, ktoré vám pomôžu využiť zmeny vo svoj prospech. Prečítajte si, čo spoločnosť Beijer a ostatní zákazníci spoločnosti IFS hovoria o novej integrovanej funkcii CRM v IFS Aplikáciách 9 v tomto stručnom súhrnnom prehľade.

Prevziať súhrnný prehľad

Spoločnosť LIMAR plní požiadavky zákazníkov s pomocou IFS aplikácií

Spoločnosť Linamar spĺňa požiadavky zákazníkov na elektronickú výmenu dát (EDI) a Global Materials Management Operations Guideline Logistics Evaluation (MMOG/LE).

Prehrať video