Rozšíriteľné strategické CRM na riadenie životných cyklov zákazníkov na úrovni podniku

 

Ak je softvér pre CRM (Riadenie vzťahov so zákazníkmi) oddelený od ostatného softvéru používaného na riadenie obchodu, je riadenie životných cyklov zákazníkov náročné alebo dokonca nemožné. A riadenie takých životných cyklov je dôležité, pretože mnoho dnešných spoločností komunikuje so zákazníkom dlho po uzavretí predaja, spolupracuje s nimi na konštrukciách na objednávku (ETO), konfiguráciách na objednávku (CTO) alebo na procesoch riadenia služieb. Strategické CRM sa teda musí viac a viac rozširovať do funkcií ERP (Plánovanie podnikových zdrojov) firemného zázemia, ako sú konštrukcia, výroba, nákup, financovanie, riadenie služieb. Vzhľadom na to, že podnikové CRM – prípadne strategické CRM – je neoddeliteľnou súčasťou ERP, majú všetci pracovníci, ktorí sú v kontakte so zákazníkom, plný prístup k podnikovým dátam o danom zákazníkovi. Faktúry, pohľadávky, projekty zákazníka alebo údaje objednávok, zásoby a ďalšie dáta môžu pomôcť nájsť okamžité opatrenia alebo dodatočnú obchodnú príležitosť.

CRM spoločnosti IFS nie je samostatným produktom, ale předovšetkým integrovanou súčasťou podnikového balíka IFS Applications. Každý, kto komunikuje so zákazníkom, tak získa plný prístup k podnikovým dátam o každom zákazníkovi. Predstavte si, čo by to znamenalo pre riadenie služieb, riadenie predaja alebo projekty zákazníka!

 
 

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadeniu vzťahov so zákazníkmi

Zdroje

ERP s integrovanou funkciou CRM

Integrovaná funkcia CRM predstavuje iba jednu z mnohých inovácií v IFS Aplikáciách 9, ktoré vám pomôžu využiť zmeny vo svoj prospech. Prečítajte si, čo spoločnosť Beijer a ostatní zákazníci spoločnosti IFS hovoria o novej integrovanej funkcii CRM v IFS Aplikáciách 9 v tomto stručnom súhrnnom prehľade.

Prevziať súhrnný prehľad