Riešenie pre výrobu leteckej techniky a špeciálnej výroby od spoločnosti IFS

Riešenie IFS Výroba leteckej techniky a špeciálna výroba  ponúka prednastavený  v svojej triede najlepší softvér ERP pre výrobcov leteckej techniky a špeciálnej výroby. Riešenie spoločnosti IFS pre špeciálnu výrobu podporuje riadenie celého životného cyklu produktov (PLM) v zložitých výrobných projektoch, integruje celý životný cyklus od návrhu a vývoja do výroby a prevádzky, vrátane funkcie zaisťujúcej dodržiavanie predpisov a nariadení, ako je dohľad nad exportom.

Programy špeciálnej výroby sa môžu predlžovať  na desaťročia, preto je udržanie zákazníka nesmierne dôležité. Prístup k životnému  cyklu IFS Aplikácií sa s tohoto dôvodu rozširuje za hranicu PLM tak, aby zahŕňal zákazníkov, produkty a prevádzkové prostriedky. Budete oveľa rýchlejšie vedieť, ktoré trhy obsluhovať, kedy na ne vstúpiť a aké produkty vyvíjať.


Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k plánovaniu podnikových zdrojov

Zdroje

Propagačný materiál: ITAR a riadenie exportu pomocou ERP systému

V tomto propagačnom materiáli sa budeme zaoberať tým, ako vám správne použitie vhodného podnikového softvéru vrátane plánovania podnikových zdrojov (ERP) môže zaistiť dobré vzťahy s regulačnými orgánmi pri podnikaní v oblasti výroby pre odvetvie letectva a obrany a ako vám zároveň môže pomôcť predchádzať porušeniu predpisov, ktoré môže viesť k vysokým pokutám.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli