Softvér pre projektové ERP

Those charged with managing complex project lifecycles are often forced to use separate software products to manage different stages of the project - tendering, commercial, estimating, engineering, procurement, manufacturing & fabrication, planning, cost control, construction, installation and commissioning.

Our enterprise project management software capabilities unite these steps in a single integrated process, pulling data on real-time activities directly into a project plan. This affords the ultimate in control and visibility, enabling real-time control over cost, cash, time, resources and risk. We offer a true project-based solution - in essence, an enterprise solution built around project management principles rather than repetitive processes.

Prečo sa na nás obracajú výrobcovia všetkých veľkostí z celého sveta, z odvetví tak rozdielnych, ako je ropný a plynárenský priemysel, high-tech a výroba ťažkých strojových zariadení, aby získali riešenia na riadenie projektu, ktoré sú integrované do komplexného balíka ERP? Odpoveď je jednoduchšia, než si myslíte – kvôli integrácii. IFS poskytuje komplexné riešenie riadenia životného cyklu projektov so silným dôrazom na financie, HR a riadenie prevádzkových prostriedkov, ktoré dopĺňajú štandardné funkcie potrebné na riadenie projektov. Jediné integrované riešenie vám poskytuje spätnú väzbu v reálnom čase v akomkoľvek štádiu vývoja projektu, takže na odchýlky od plánu môžete reagovať proaktívne – plán je automaticky aktualizovaný pri každom pridaní informácií do ktorejkoľvek časti projektu. Takže ďalšie spracovanie nie je iba doháňaním. Navyše sa všetky informácie o dokončených projektoch vo vašich aplikáciách stávajú šablónami pre nasledujúce projekty. Tým sa veľmi zjednodušuje riadenie nákladov a rizík a eliminujú sa nepríjemné prekvapenia. Podrobnejšie informácie na prevzatie nájdete nižšie. Alebo nás kontaktujte priamo a zistite, ako môžete riadiť svoju budúcnosť miesto plytvania časom pre chyby z minulosti.

Mapa riešenia projektového ERP softvéru od spoločnosti IFS

Možno sa pýtate, ako vám môže predajca ERP pomôcť so zvýšením efektivity a ziskovosti vašich projektov. Je to vďaka našej viac než dvadsaťročnej praxi v tejto oblasti? Nášmu agilnému softvéru? Našim koreňom v tomto priemyselnom odvetví? Odpoveď je jednoduchá – integrácia. IFS ponúka komplexné riešenie riadenia životného cyklu so silným dôrazom na financie, HR a riadenie prevádzkových prostriedkov a zároveň štandardné funkcie potrebné na realizáciu projektu. Jediné projektovo orientované riešenie od jedného predajcu vám poskytuje spätnú väzbu v reálnom čase v akomkoľvek štádiu vývoja projektu, takže na odchýlky od plánu môžete reagovať proaktívne – plán sa automaticky aktualizuje pri každom pridaní informácií do ktorejkoľvek časti projektu. To platí aj pre zmeny v legislatíve. Časovo náročné ručné vkladanie, ktoré je navyše náchylné na chyby, sa tak stáva minulosťou. A ďalšie spracovanie nie je len doháňaním oneskorenia. Po vyplnení všetkých informácií do vašich aplikácií sa dokončené projekty stávajú šablónami pre nasledujúce projekty. Tým sa veľmi zjednodušuje riadenie nákladov a rizík a eliminujú sa nepríjemné prekvapenia. Ak chcete zistiť, ako môžete pomocou IFS Aplikácií investovať do budúcnosti miesto toho, aby ste platili za minulosť, prevezmite si viac podrobností nižšie. Alebo nás kontaktujte osobne. Tento spôsob komunikácie preferujeme.

Mapa riešenia projektového ERP softvéru od spoločnosti IFS pre EPC

Úspory času a nákladov vďaka riadeniu materiálu podľa projektov, ktoré zaisťuje, že všetko vybavenie sa obstaráva a/alebo vyrába podľa projektového plánu a nie je riadené tradičným výrobným procesom (MRP). Správa zmlúv a subdodávateľských zmlúv, ktorá vám na rozdiel od tradičného prístupu využívajúceho nákupné objednávky umožňuje zvládať zložité zmluvy a neštruktúrované dokumenty so špecifickými pravidlami priebehu a fakturácie.  Tvorba predpovedí a účtovanie projektu, ktoré vám umožňuje vytvárať prerušenia a prognózy v rámci vašich projektov nezávisle od finančných období. Účtovanie projektu, ktoré vám umožňuje automatické sledovanie priebehu projektov a obsahuje automatické postupy na uznanie výnosu. Softvér, ktorý zaručuje tok informácií a prehľadnosť naprieč celou vašou organizáciou a umožňuje automatické zmenové riadenie. IFS toto všetko ponúka – a oveľa viac. Podrobnejšie informácie na prevzatie nájdete nižšie. Alebo nás kontaktujte osobne. Zmluva so spoločnosťou IFS môže byť tou najvýhodnejšou zmluvou, ktorú kedy podpíšete.

Mapa riešenia projektového ERP softvéru od spoločnosti IFS

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k plánovaniu podnikových zdrojov

Zdroje

ZAZNAMENÁVANIE NÁKLADOV NA PROJEKT V PROJEKTOVOM ERP

Väčšina softvéru na plánovanie prevádzkových prostriedkov (ERP) nie je navrhnutá na efektívne zaznamenávanie nákladov v projektovo riadenom prostredí, ako je napríklad výroba na objednávku, konštrukcia, obstarávanie, výstavba alebo služby. V tomto katalógu sú opísané organizačné a technologické prekážky zaznamenávania nákladov na projekt a zhrnuté kritériá výberu ideálneho ERP.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli