Riadenie rizík a dodržiavania predpisov vo svete VUCA

Nestálosť, neistota, zložitosť a nejednoznačnosť (VUCA) môžu byť tou najväčšou výzvou, ktorej dnes predstavenstvá čelia. Socioekonomické a trhové posuny, technologické zmeny, globálna a politická nestabilita a stále výraznejšia regulácia, to všetko predstavuje hrozbu pre kapitálové investície, dodávateľské reťazce, finančné výsledky, GRC (Riadenie rizík a dodržiavania predpisov) a priebežnú životaschopnosť podniku.

Tvárou v tvár týmto zmenám sa musia firemné zásady a postupy plynule meniť a tieto zmeny musia prechádzať celou organizáciou, aby sa podľa nich konalo a boli dodržiavané.

Našťastie je tu spoločnosť IFS a IFS Aplikácie, aby vám pomohli. IFS Aplikácie ponúkajú špecifický softvér pre GRC ako integrovaný komponent ERP (Plánovania podnikových zdrojov) a EAM (Správy prevádzkových prostriedkov), ktorý poskytuje viditeľnosť a kontrolu v reálnom čase.

Riadenie výkonnosti podniku

Inteligentná správa zmien obchodných procesov.

Riadenie ekologickej stopy

Meranie a využívanie konfigurovateľnej metriky životného prostredia, ako sú chemické zloženie alebo dopad prevádzkového cyklu na životné prostredie.

Riadenie rizík

Ideálne pre dohľad nad projektom a ďalšie prvky, ktoré sa vyvíjajú v reálnom čase.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k softvéru pre GRC

Zdroje

Softvér pre GRC na firemné riadenie vo svete VUCA

Firemné riadenie bolo pred 20 rokmi pred rozvojom globalizácie pomerne zložité, pretože čím ďalej výraznejšia regulácia a neustále obchodné zmeny so sebou prinášali trvalú volatilitu, neistotu, zložitosť a nejednoznačnosť (VUCA). Zistite, ako vám správny ERP softvér môže pomôcť premeniť hrozby v podobe VUCA na potenciálne príležitosti.

Prevziať kópiu