Riešenie CSR pre zelené podniky a ISO 26000

Význam CSR – spoločenskej zodpovednosti podniku – na globálnom trhu postupne narastá – a to ako v súvislosti sa znižovaním rizík spojených s dodržiavaním právnych predpisov, tak z hľadiska posilňovania obchodných informácií zvyšujúcich ziskovosť.  Jedinečné ERP spoločnosti IFS zahŕňa širokú ponuku riešení na účinné hlásenie a vylepšenú kontrolu CSR a nefinančných výkazov v teréne. Riešenia sú plne integrované do IFS Aplikácií, aby podporili produktivitu používateľov a skrátili čas strávený administratívou, ktorá neprináša žiadnu pridanú hodnotu. Tým tieto riešenia znižujú náklady.

Stav technológie CSR vo veľkých spoločnostiach

Ako súčasť svojho záväzku v oblasti CSR spoločnosť IFS najala spoločnosť IDC, aby pre ňu vykonala globálny prieskum postojov spoločností k hláseniu CSR. Propagačný materiál je založený na rozhovoroch s finančnými riaditeľmi globálnych spoločností s ročným obratom presahujúcim 100 miliónov eur z ôsmych krajín.

Hlavné poznatky

  • Presné a spoľahlivé dáta CSR sú stále dôležitejšie, lebo spoločnosti sú tlačené k tomu, aby dokumentovali svoje činnosti CSR a zavádzali výkazy udržateľnosti a finančné výkazy.
  • 61 % opýtaných spoločností prejavilo veľký záujem o integrovaný podnikový softvér na sledovanie a meranie dopadu spoločnosti na životné prostredie.
  • 63 % spoločností sa pokúsilo vyjadriť finančný prínos zo sledovania CSR. Avšak iba 66 % verí svojej schopnosti správne sledovať tento finančný prínos.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k softvéru pre GRC

Zdroje

VÝBER VÝROBNÉHO ERP SYSTÉMU ZODPOVEDAJÚCEHO NORME ISO 26000

ISO 26000 je nová norma pre spoločenskú zodpovednosť firiem voľne vychádzajúca z UN Global Compact. Aké nové požiadavky bude ISO 26000 klásť na ERP a ďalší podnikový softvér používaný priemyselnými spoločnosťami? Bill Leedale, Senior Advisor v spoločnosti IFS North America, hovorí o tom, ako môže ERP systém splniť požiadavky normy ISO 26000, a predstavuje silný argument prijatia tejto normy.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli

Stav CSR technológií medzi veľkými spoločnosťami

Ako súčasť svojho záväzku v oblasti CSR spoločnosť IFS najala spoločnosť IDC, aby pre ňu vykonala globálny prieskum postojov spoločností k hláseniu CSR. Propagačný materiál je založený na rozhovoroch s finančnými riaditeľmi globálnych spoločností s ročným obratom presahujúcim 100 miliónov eur z ôsmych krajín.

Prieskum spoločnosti IDC medzi globálnymi spoločnosťami