Skutočná agilnosť podnikania so spoločnosťou IFS

Údaje umožňujú organizáciám rásť. Spoznajte podnikový softvér, ktorý je pripravený na budúcnosť.

Digitálna transformácia a Internet vecí vytvárajú nové očakávania. Čas na poskytnutie služieb od vzniku požiadavky sa meria v minútach a sekundách, nie v hodinách alebo dňoch. Údaje o výkonnosti sa stávajú všadeprítomnými a sú ihneď k dispozícii v ktorýkoľvek okamih – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celé priemyselné odvetvia úplne pretvárajú svoje portfólio činností – a taktiež spôsob, akým tieto činnosti vykonávajú.

 

Využite príležitosť a pripravte sa na budúcnosť

Digitálny svet je plný novo vznikajúcich obchodných príležitostí – ale len pre tých, ktorí sú dostatočne agilní a dokážu využiť správny okamih. IFS:Podporuje zmenu tým, že prepája vaše obchodné stratégie a ambície rásť s investíciami do podnikového softvéru.

  • Hlboké organizačné znalosti, ktoré vám umožnia presne vedieť, čo sa v rámci celého vášho podniku deje, a pomôžu vám pripraviť sa na každodenné úlohy.
  • Poskytuje vám znalosti potrebné na to, aby ste pochopili, čo presne sa deje v celom vašom podniku, a pomáha vám pripraviť sa na budúcnosť.
  • Ponúka flexibilitu umožňujúcu pohotovo reagovať na nové príležitosti, nech už vzniknú kedykoľvek a kdekoľvek, čo prispieva k zvýšeniu ziskovosti a konkurencieschopnosti.
Vyššia produktivita a kvalita, nižšie náklady, väčšia automatizácia procesov a lepšie rozhodovanie: IFS Aplikácie predstavujú podnikový softvér pripravený na budúcnosť.

Znalosti: odhaľujte neočakávané, každý deň

Podniková agilnosť v 60 sekundách

Prečo na agilnosti podniku záleží viac ako kedykoľvek predtým.

Video spoločnosti IFS o agilnosti podnikania

Softvér a budúcnosť agilnosti podnikania

Vedeli ste, že telekomunikácie a verejné služby patria medzi najistejšie priemyselné odvetvia z hľadiska agilnosti podnikania, zatiaľ čo finančné služby sú na opačnom konci stupnice? Prečítajte si o tom viac informácií a zistite, ako vám môže flexibilný podnikový softvér zaistiť skutočnú agilnosť podnikania a podporiť váš rozvoj teraz aj v budúcnosti.

Prečítať propagačný materiál

Skutočná agilnosť podnikania začína pri nástrojoch, ktoré používate

Ako si s rozvojom nových trhov a nových príležitostí vybrať správny podnikový softvér, ktorý zvýši agilnosť podnikania?

Tento propagačný materiál uvádza, ako čeliť výzvam súvisiacim s organizačnými zmenami využitím flexibilnej technológie umožňujúcej jednoduchú integráciu a nasadenie.

Skutočná agilnosť podnikania začína pri nástrojoch, ktoré používate

Globálny pohľad na softvér a agilnosť

Zistite, čo globálne spoločnosti hovoria o svojich softvérových riešeniach.

Zobraziť infografiku