Flexibilita: aby zmena nastala rýchlo

Bez flexibility vykonávať zmeny dostatočne rýchlo, aby ste dokázali reagovať na okolnosti ktoré nastanú, je veľká transparentnosť v podnikaní zbytočná. Agilnosť znamená byť schopný urobiť ten správny krok rýchlo a chopiť sa nových príležitostí alebo zmierniť dopad neočakávaných udalostí.

Flexibilita: urobiť ten správny krok rýchlo

Znalosti a prehľad nie sú na nič, pokiaľ nedokážete zmeniť zameranie svojho podnikania a prispôsobiť sa novým trhovým príležitostiam predtým, ako tak urobia vaši konkurenti. Schopnosť urobiť okamžitý krok, keď sa stane neočakávané, vyžaduje softvér, ktorý umožní rýchlo implementovať zmenu.

Vyrovnanie zásob v rámci niekoľkých podnikových zložiek a divízií, nájdenie nového dodávateľa komponentov alebo presmerovanie servisného technika. Rozšírenie činnosti na nový trh, získanie dodávateľa alebo zmena hlavného produktového radu. Veľké i malé obchodné výzvy vyžadujú podnikový softvér, ktorý umožňuje vykonanie zmeny rýchlo, bez toho aby došlo k prerušeniu alebo narušeniu.

Veríme, že flexibilita – popri vízii a znalostiach – je jedným zo základov agilnosti podnikania. Touto témou a tiež spôsobom, ako ju počas budúcich niekoľkých mesiacov môžete dosiahnuť, sa budeme zaoberať.

IFS pre agilné podnikanie

Riešenia ERP, EAM a ESM od spoločnosti IFS sú od základu navrhnuté na zaistenie flexibility. Zásluhou jednoduchého zavedenia, rozšírenia a prispôsobenia umožňujú rýchlo reagovať na meniace sa potreby vašej organizácie.

Ako spoločnosť IFS pomáha k dosiahnutiu agilnosti

Flexibilita v 60 sekundách

Flexibilita: Schopnosť pohotovo reagovať pri neočakávaných udalostiach, ktoré menia zameranie organizácie tak, aby sa prispôsobila novým trhovým príležitostiam. Spoznajte hlavné problémy pri investíciách do podnikového softvéru v tomto šesťdesiatsekundovom videu.

Agilnosť podnikania spoločnosti IFS: Flexibilita v 60 sekundách

Flexibilita podrobne

Veľa spoločností si uvedomuje, že schopnosť rýchlo a primerane reagovať na zmenu je zásadným predpokladom úspechu. Avšak ešte viac spoločností sa stretáva s problémami pri dosahovaní potrebnej flexibility.

Či už sa stretáte s novými priemyselnými predpismi alebo legislatívnymi nariadeniami, náhlymi zmenami v cenách komodít, alebo dokonca veľkou jednorazovou požiadavkou zákazníka, potrebujete rozhodujúci podnikový softvér, ktorý vám umožní rýchlo uskutočniť zmeny.

Čo by ste mali zvážiť pri zlepšovaní vašej prevádzkovej flexibility?

Reakcia na nové a meniace sa požiadavky zákazníkov

Zmeny v očakávaných zákazníkov vytvárajú viac komplikácií a rozdielností než kedykoľvek predtým. Preto sa okrem klasickej výroby na sklad a ďalších obchodných modelov a režimov výroby na objednávku, ako je napríklad konfigurácia na objednávku, vytvárajú vyspelé a vysoko prispôsobené produkty. Podniky sa musia so všetkými požiadavkami vyrovnať ľahko a prakticky v reálnom čase.

Zmiešaná výroba sa stala normou. Avšak len hŕstka spoločností má natoľko flexibilný podnikový softvér, aby mohla riadiť meniace sa alebo zmiešané režimy tak rýchlo, ako potrebuje.

Efektívne rozmiestnenie a riadenie majetku a zamestnancov

Spoločnosti musia zákazníkom zaistiť špičkové služby a vyrábať prvotriedne produkty. Súčasne však musia neustále zvyšovať svoju efektivitu a znižovať náklady. V takom prípade existuje veľmi jemná rovnováha medzi štíhlou prevádzkou – len s niekoľkými málo dodávateľmi, zamestnancami a kapitálovými zdrojmi – a zachovaním kapacity na prispôsobenie sa zmenám.

To znamená, že musíte byť schopní rýchlo premiestniť svoje zdroje, aby ste dokázali reagovať na výkyv dopytu, realokovať skladové zásoby rôznych produktov a spravovať úroveň zásob a počet pracovníkov na rôznych miestach a divíziách.

Zvýšenie kapacít v prípade potreby

Ak vaša organizácia rastie, pravdepodobne budete musieť prispôsobiť podnikanie novým krajinám a regiónom, rovnako ako súvisiacim daňovým režimom, nariadeniam, jazykom, merným jednotkám, modelom distribúcie a miestnym obchodným praktikám a zvyklostiam.  Ak prácne dopĺňate alebo rozširujete svoje obchodné schopnosti a dochádza pri tom k narušeniu prevádzky, náklady pravdepodobne prevážia akékoľvek výhody z tohto procesu vyplývajúce.

Predpokladom flexibility je modulárny podnikový softvér zložený zo samostatných komponentov prispôsobených na vzájomnú spoluprácu. Celý rad predajcov má záujem na tom predať a nainštalovať čo najviac funkcií naraz. Pritom k výrazne menšiemu narušeniu prevádzky dôjde pri postupnej implementácii, pridávaní funkcií podľa potreby a niekoľkých menších nasadeniach. Navyše dosiahnete lepšiu návratnosť investícií.

Prispôsobenie vašich obchodných nástrojov a procesov

Schopnosť prispôsobiť, ktoré dáta a akým spôsobom budú prezentované používateľom, je veľmi dôležitá. Táto schopnosť má vplyv na všetko od produktivity zamestnancov až po kvalitu interných dát alebo dokonca rast príjmov a zisku. Pri prispôsobovaní podnikového softvéru je možné jednoducho prehliadnuť dve veci: zmenu procesov a zmenu rozhrania.

Mali by ste byť schopní implementovať správne moduly pre vaše podnikové procesy, nech už sa zmenia akokoľvek. Potrebujete mať istotu, že budú bez problémov spolupracovať s vaším súčasným systémom. Nie každý podnikový softvér je navrhnutý týmto spôsobom. To môže spôsobiť, že namiesto integrácie celého systému naraz budete musieť vykonávať viacero čiastkových integrácií, čo výrazne zníži vašu flexibilitu.

Rozhrania musia byť konzistentné, ľahko použiteľné a prispôsobiteľné tak, aby vyhovovali každodenným činnostiam vašich zamestnancov. Aby ste maximalizovali produktivitu koncových používateľov, musíte rovnakú flexibilitu zaistiť taktiež pri použití mobilných zariadení.

Uskutočňujte zmeny rýchlo

Zvýšenie prevádzkovej flexibility je zásadným predpokladom na dosiahnutie skutočnej agilnosti podnikania. To znamená, že môžete rýchlejšie prijímať správne opatrenia a využiť nové príležitosti alebo znížiť dopad nečakaných udalostí. Staňte sa skutočne flexibilnou firmou.

Ako spoločnosť IFS pomáha vytvárať flexibilné podnikanie

IFS Aplikácie sú modulárne od samého základu. Boli navrhnuté tak, aby umožňovali ľahko a rýchlo pridávať nové funkcie. Vďaka nim budete môcť uskutočňovať zmeny potrebné na to, aby ste udržali krok s meniacimi sa požiadavkami zákazníkov a zvyškom trhu.

Propagačný materiál: Ako spoločnosť IFS pomáha vytvárať flexibilné podnikanie

Flexibilita: aby zmena nastala rýchlo

Business Agility - IFS Applications

Bez flexibility vykonávať zmeny dostatočne rýchlo, aby ste dokázali reagovať na okolnosti ktoré nastanú, je veľká transparentnosť v podnikaní zbytočná. Agilnosť znamená byť schopný urobiť ten správny krok rýchlo a chopiť sa nových príležitostí alebo zmierniť dopad neočakávaných udalostí.

Softvér a budúcnosť agilnosti podnikania

Zistite, ako vám môže flexibilný podnikový softvér zaistiť skutočnú agilnosť podnikania a podporiť váš rozvoj teraz aj v budúcnosti.

Prečítať propagačný materiál