Ako spoločnosť IFS pomáha k dosiahnutiu skutočnej agilnosti podnikania

Cieľom spoločnosti IFS vždy bolo pomáhať svojím zákazníkom stať sa viac agilnými. S využitím viac ako 30 rokov skúseností sú naše produkty od základov navrhované a vyvíjané tak, aby umožnili väčšiu agilnosť podnikania v rámci i tých najzložitejších globálnych procesov, projektov a operácií.

Skutočná agilnosť podnikania v praxi s IFS

Agilnosť od spoločnosti IFS v praxi

Odborné znalosti spoločnosti IFS v priemyselnom odvetví a jej produkty, ktoré využíva 2 200 zákazníkov v mnohých rôznych odvetviach od ťažby ropy a zemného plynu až po komplexnú priemyselnú výrobu, pomohli podnikom všetkého druhu byť prispôsobivejšie, vnímavejšie a pohotovejšie.

Vízia

Prostredníctvom posunu hodnotového reťazca, riadenia globálnej expanzie alebo uskutočňovania fúzií a akvizícií pomáha spoločnosť IFS podnikom rýchlo a flexibilne rásť. Babcock Marine používa IFS Applications™ na to, aby mohla čeliť výzvam súvisiacim s jej strategickým rastom.

Znalosti

Či už ide o sledovanie požiadaviek zákazníkov, zásob alebo regulácie trhov, spoločnosť IFS poskytuje správne informácie správnym ľuďom vo vašej organizácii v čase, kedy ich potrebujú. William Grant and Sons používa IFS Applications na zaistenie kompletného zobrazenia zákazníka a sledovanie svojich výdavkov do najmenšieho detailu.

Flexibilita

Modularita umožňuje, aby sa vaše procesy menili a rástli rovnako rýchlo ako príležitosti alebo problémy, ktorým vaše podnikanie čelí. Portsmouth Aviation úspešne diverzifikuje svoje podnikanie pomocou IFS Applications, vďaka ktorým môže v súvislosti s rozvojom svojej stratégie pridávať nové služby a rozširovať svoje možnosti.

Agilnosť integrovaná od základu

Medzi produkty spoločnosti IFS patrí plánovanie podnikových zdrojov (ERP), správa prevádzkových prostriedkov (EAM) a riadenie podnikových služieb (ESM). Prostredníctvom všetkých týchto troch produktov poskytuje spoločnosť IFS základy na dosiahnutie skutočnej agilnosti podnikania.

Vízia

IFS Aplikácie sú modulárne od samého základu. Boli navrhnuté tak, aby umožňovali ľahko a rýchlo pridávať nové funkcie. To znamená, že môžete vykonávať hlboké štrukturálne zmeny, kedykoľvek to vaša podniková stratégia alebo trhové podmienky vyžadujú. Dokážete tak osloviť nové trhy a rozšíriť hodnotový reťazec bez odmĺk a oneskorenie. Prevezmite si náš propagačný materiál:Ako spoločnosť IFS pomáha organizáciám pripraviť sa na neznámu budúcnosť.

Znalosti

Produkty od spoločnosti IFS poskytujú celistvý a jasný prehľad o udalostiach a informáciách v celej vašej organizácii. Softvér od spoločnosti IFS sa vyznačuje výbornou použiteľnosťou a mobilitou. Zaisťuje kompletný, aktuálny a spoľahlivý prehľad o vašich zákazníkoch, majetku a životnom cykle projektov. Prevezmite si naše propagačné materiály: Ako spoločnosť IFS zlepšuje znalosť prevádzky a podnikania.

Flexibilita

IFS Aplikácie vám umožňujú meniť procesy a návyky rýchlo, bez odmĺk a narušenia prevádzky. IFS Aplikácie je možné neustále rozširovať, konfigurovať a rekonfigurovať. Vďaka tomu budete môcť vykonávať zmeny, kedykoľvek to bude potrebné, bez zdĺhavých a nákladných konzultácií alebo zníženia bezpečnosti. Prevezmite si naše propagačné materiály: Ako spoločnosť IFS pomáha vytvárať flexibilné podnikanie.

Skutočná agilnosť podnikania začína nástrojmi, ktoré používate

Ten správny podnikový softvér umožňuje organizáciám konať agilnejšie – meniť obchodné modely, výrobné systémy a dodávateľské reťazce s cieľom podpory zákazníkov, a to bez nákladných upgradov zastaraného softvéru. Získajte viac informácií o vybudovaní tých správnych technologických základov pre agilné podnikanie.

Prevziať technický propagačný materiál

Dokument na prevzatie: Ako softvér IFS pomáha organizáciám pripraviť sa na neznámu budúcnosť

IFS Aplikácie, od základov modulárne, sú navrhnuté tak, aby pridávanie nových funkcií bolo ľahké a rýchle. To znamená, že môžete vykonať hlbokú štrukturálnu zmenu, hneď ako ju vaša obchodná stratégia a trh budú vyžadovať, a to bez akéhokoľvek prerušenia alebo omeškania.

Dokument na prevzatie: Príprava na neznámu budúcnosť

Aké agilné je vaše podnikanie

Agility

Vyskúšajte si náš kvíz a zistite, ako ste na tom v porovnaní s ostatnými, čo sa týka agilnosti podnikania a schopnosti rozvíjať sa aj v tých najneočakávanejších situáciách.

Vyskúšajte si náš kvíz