Znalosti: Rozpoznajte neočakávané, každý deň

Agilnosť znamená schopnosť určiť a pochopiť problémy a príležitosti, hneď ako sa objavia, a to i v tých najzložitejších projektoch a podnikoch.

Znalosti: porozumenie minulosti, ovládanie prítomnosti, príprava na budúcnosť

Najcennejšia forma obchodných znalostí spočíva v schopnosti zostaviť jasný, komplexný a presný obraz minulého, aktuálneho a budúceho stavu produktov, projektov, zákazníkov, majetku, infraštruktúry a zamestnancov – a to i v rámci tých najzložitejších globálnych operácií alebo projektov.

Znalosti, o ktoré sa môžete oprieť, vyžadujú, aby bol váš základný podnikový softvér schopný dodávať správne informácie správnym osobám v správnom čase – spôsobom, ktorému budú schopné porozumieť a podľa neho konať. 

Veríme, že znalosti – popri vízii a flexibilite – sú jedným zo základov agilnosti podnikania. Touto témou a tiež spôsobom, ako ich počas budúcich niekoľkých mesiacov môžete dosiahnuť, sa budeme zaoberať.

Znalosti v 60 sekundách

Znalosti: hlboké organizačné poznatky, ktoré vám umožnia mať dokonalý prehľad o tom, čo sa v každom okamihu deje vo vašom podniku, a pomôžu vám pripraviť sa na každodenné prekvapenia. Spoznajte hlavné problémy pri investíciách do podnikového softvéru v tomto šesťdesiatsekundovom videu.

Agilnosť podnikania spoločnosti IFS: Znalosti v 60 sekundách

Znalosti podrobne

Vaša organizácia produkuje väčšie množstvo dát ako kedykoľvek predtým, ale je tiež omnoho ťažšie odlíšiť presné údaje od zavádzajúcich, cenné od zbytočných.

Znalosti a prehľad by mali tvoriť základ každého rozhodnutia, ktoré vaša spoločnosť urobí, avšak nespoľahlivé dáta môžu spoločnosť ohroziť. Nepresné alebo nekonzistentné informácie môžu spôsobiť drahé chyby. Ako sa môžete uistiť, že informácie, na ktorých zakladáte kľúčové obchodné rozhodnutia, sú presné, aktuálne a v celej organizácii jednotné?

To môže byť zložité v podniku, ktorý generuje komplexné informácie o majetku, súčastiach, zamestnancoch, zákazníkoch, dodávateľoch, nákladoch na projekty a stave dodávateľského reťazca v rámci niekoľkých projektov prebiehajúcich na rôznych miestach. Správny podnikový softvér vám však môže pomôcť objaviť skutočnú hodnotu znalostí, ktoré máte v organizácii k dispozícii.

Aké sú hlavné výzvy na ceste k zlepšeniu agilnosti vášho podniku v súvislosti so znalosťami?

Pochopenie stavu vášho podniku

Schopnosť čerpať z „jedinej verzie skutočnosti“ v celej organizácii je pre zložité organizácie najväčšou výzvou. Od znalosti možností pridelenia prostriedkov k riešeniu náhleho nárastu dopytu až po poskytovanie urgentných zostáv vo vysoko regulovaných odvetviach alebo sledovanie všetkých fáz a interakcie dlhodobého vzťahu so zákazníkmi je prístup k informáciám a ich presnosť výkonným nástrojom.

Informácie týkajúce sa napríklad vášho majetku sú neuveriteľne cenné v celom rade odvetví. Je nutné ich sledovať celý čas životného cyklu majetku, od fázy návrhu cez jeho využívanie a údržbu až po vyradenie z prevádzky. Možnosť získať úplný a presný obraz v každej z uvedených fáz životného cyklu umožňuje optimalizovať výkon a maximalizovať hodnotu majetku pre podnik. Dokáže váš podnikový softvér zaistiť tieto informácie rýchlo a spoľahlivo? 

Dôležitosť využiteľnosti

Jednotné a presné informácie sú užitočné iba vtedy, keď k nim ľudia, ktorí ich potrebujú, majú prístup, rozumejú im a využívajú ich na vykonávanie ďalších činností. Skúsenosti používateľov sú pre podnikový softvér kľúčovou výzvou. Ak je softvér nepraktický a neintuitívny, používatelia sa budú jeho použitiu vyhýbať, čím v prvom rade potlačia zmysel jeho zavedenia. Potrebné informácie naopak musia byť ľahko prístupné, prehľadné, zistiteľné a využiteľné pre široký rad používateľov s rôznymi potrebami a zručnosťami.

Prístup k informáciám, kdekoľvek a kedykoľvek ich potrebujete

Zamestnanci očakávajú, že budú môcť efektívne pracovať, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Poskytnutie informácií zamestnancom na cestách a možnosť aktualizácie kľúčového systému záznamov počas práce bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, môže byť pre splnenie úlohy rozhodujúce.

Produktivita návštev pracoviska alebo zapojenie zákazníkov sa značne zhoršuje, ak zamestnanci nemajú prístup k centrálne uloženým informáciám. Ak musia čakať, než sa z ciest vrátia do kancelárie, než môžu na návštevu alebo zapojenie reagovať, strácajú cenný čas. Takéto oneskorenia môžu znamenať značné navýšenie nákladov, ak sa týkajú všetkých pracovníkov veľkých firiem v teréne, a môžu poškodiť vzťahy so zákazníkmi, ak dôjde k narušeniu jednoty záznamov a skutočnosti.

Pochopenie a modelovanie budúcnosti

Schopnosť rozpoznať hrozby a príležitosti skôr, ako sa objavia, a určiť dôsledky rôznych reakcií na ne vám môže pomôcť využiť príležitosti skôr než konkurencia a vytvoriť plány činností na riadenie rizík.

Pre medzinárodné firmy môže byť zistenie a pochopenie kľúčových nepredvídaných udalostí a závislostí v zložitých dodávateľských reťazcoch alebo niekoľkých projektoch náročné. So správnym podnikovým systémom je však možné plánovať rôzne scenáre a tvoriť a testovať strategické reakcie založené na rôznych podmienkach.

Od stanovenia konkurenčných, ale ziskových cien pri dlhodobých zmluvách o podpore, ktoré sú založené na podrobnej znalosti minulých cien a stavu personálu, až po modelovanie vplyvu veľkých strategických rozhodnutí, ako je napríklad vstup na nový trh, môže testovanie scenárov s presnými prevádzkovými dátami znamenať značný rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

MagnaFlow

Spoločnosť MagnaFlow využíva IFS Aplikácie pre ERP riešenie, ktoré zaisťuje presné plnenie a kratší čas vybavenia a odoslania zákazníckych objednávok v celosvetovom meradle.

Agilnosť od spoločnosti IFS v praxi

Zlepšovanie prevádzkových znalostí

Ďalšie informácie o čo najlepšom využití vašich prevádzkových znalostí pri boji s týmito prekážkami na ceste k dosiahnutiu agilnosti podnikania nájdete v našom propagačnom materiáli.

propagačný materiál: Zlepšovanie prevádzkových znalostí

IFS pre agilné podnikanie

Produkty ERP, EAM a produkty správy služieb spoločnosti IFS už dlhšie ako 30 rokov pomáhajú niektorým zo svetových najkomplexnejších globálnych podnikov, projektov a dodávateľských reťazcov zlepšiť kvalitu ich znalostí.

Ako spoločnosť IFS zlepšuje znalosť prevádzky a podnikania

Zistite informácie o softvéri a agilnosti podnikania

Zistite, čo globálne spoločnosti hovoria o svojich softvérových riešeniach.

Zobraziť infografiku