Kompletný balík ERP a EAM softvéru pre tablety

Kompletný balík s jednoduchým dotykovým ovládaním na vašom tablete

Pre väčšinu dodávateľov a používateľov softvéru je systém ERP na tablete len vzdialeným snom. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) alebo iné doplnkové nástroje môžu byť síce prístupné na tablete alebo inom zariadení s dotykovou obrazovkou, avšak úplný balík pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP) alebo správu prevádzkových prostriedkov (EAM) nie. IFS Aplikácie so svojím predvoleným rozhraním IFS Enterprise Explorer, ktoré podporuje jednoduché dotykové ovládanie, umožňujú používateľom z radov skúsených vedúcich pracovníkov, ktorí potrebujú všetky funkcie a možnosti balíka IFS Aplikácií, vykonávať rozsiahle podnikové výpočtové úlohy na tablete.

Výhody systému ERP na tablete

  • Tablety môžu slúžiť na využitie informácií alebo na ich tvorbu.
  • Prístup z tabletov ku kompletnému balíku IFS Aplikácií
  • Funkcia „nepretržitej prevádzky“ zvyšuje rýchlosť prístupu k dôležitým podnikovým informáciám

Výhody pre podnik

  • Lepšie využitie a miera zapojenia znamená vyšší výnos z investícií do podnikového softvéru
  • Uspokojenie dopytu riadiacich pracovníkov po práci na tabletoch

Rozhranie IFS Enterprise Explorer určené pre tablety, v kombinácii s funkciami, ako sú Používateľské polia a Informačné karty, vám prostredníctvom dotykového ovládania sprostredkuje navigáciu a použitie podnikových informácií – rovnako ako keď prechádzate internet doma z tabletu.

Keďže rozhranie IFS Enterprise Explorer podporuje dotykové ovládanie, môžu teraz používatelia mobilných zariadení, ktorí potrebujú všetky možnosti a kompletné funkčné pokrytie IFS Aplikácií, na cestách naplno využívať svoje tablety.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k mobilnému riešeniu

Download

Zdroje

IFS APLIKÁCIE na správu prevádzkových prostriedkov

Správa majetku – tam to všetko začalo. Je to naše dedičstvo. Počas viac než 25 rokoch sme zdokonaľovali naše schopnosti a technológiu v tejto oblasti, ktorú hrdo nazývame našou kolískou.

Prevziať kópiu