Vyskúšajte aplikácie IFS Touch Apps zdarma

Jedným z našich cieľov v prípade aplikácií IFS Touch Apps bolo umožniť vám ich jednoduché použitie. A najlepším spôsobom, ako začať, je vyskúšať si aplikácie zdarma. Bez akejkoľvek zmluvy. Bez akýchkoľvek poplatkov. Stačí len prevziať a vyskúšať.

Pri prvom spustení aplikácie IFS Touch App vám bude ponúknutý „skúšobný“ režim. V prípade jeho prijatia budete mať k dispozícii plne funkčnú verziu aplikácie. Niektoré aplikácie taktiež obsahujú nahrané ukážkové dáta, aby ste mohli rýchlo zistiť, ako aplikácie fungujú.

Android

Tu uvádzame spôsob, akým môžete vyskúšať aplikácie IFS Touch Apps na telefónoch so systémom Android:

  • Na svojom telefóne spustite aplikáciu „Google Play“.
  • Vyhľadajte výraz „pub:IFS“.
  • Vyberte aplikáciu, ktorú chcete vyskúšať.
  • Kliknite na tlačidlo „Inštalovať“ a prijmite podmienky. Počkajte na dokončenie preberania a inštalácie.
  • Otvorte aplikáciu a vyberte tlačidlo „Try It“ (Vyskúšať). 

iPhone

Tu uvádzame spôsob, akým môžete vyskúšať aplikácie IFS Touch Apps na telefónoch iPhone:

  • Na svojom telefóne iPhone spustite aplikáciu „AppStore“.
  • Vyhľadajte „IFS Corporation“.
  • Vyberte aplikáciu, ktorú chcete vyskúšať.
  • Kliknite na tlačidlo „Inštalovať“ a prijmite podmienky. Počkajte na dokončenie preberania a inštalácie.
  • Otvorte aplikáciu a na stránke na prihlásenie vyberte režim „Try It“ (Vyskúšať).

IFS Sales Companion je ideálnym nástrojom, ktorý vám – obchodným zástupcom či manažérom – pomôže spravovať účty, činnosti, kontakty a príležitosti vašich zákazníkov a dodávateľov v komponente Predaj a marketing IFS Aplikácií.

Medzi kľúčové funkcie patria integrácia činností do kalendára telefónu, integrácia s používanou mapovou aplikáciou s cieľom zobraziť polohu v rámci obchodných vzťahov a kontaktov a priame vytáčanie a odosielanie e-mailov z kontaktov. IFS Sales Companion funguje offline s automatickou synchronizáciou s komponentom IFS Predaj a marketing na pozadí.

Sales Companion

Aplikácia IFS Notify Me vás informuje o existencii novej obchodnej udalosti, ktorá vyžaduje vašu pozornosť a činnosť. Upozornenia sa zobrazujú v jedinom unifikovanom zozname, v ktorom je možné ihneď zobrazovať podrobnosti a vykonávať činnosti – napríklad schvaľovať a autorizovať. Medzi ďalšie možnosti patrí neskoršie sledovanie prostredníctvom upomienky vytvorenej v IFS Aplikáciách a kontaktovanie príslušnej osoby telefonicky či e-mailom priamo z aplikácie IFS Notify Me.

V aktuálnej verzii vás bude aplikácia IFS Notify Me upozorňovať na nové nákupné požiadavky, nákupné objednávky, faktúry dodávateľov a cestovné výdavky čakajúce na vašu autorizáciu.

Pozrite sa, nezvýšilo by to vašu efektivitu?

Notify Me

Trip Tracker vám umožňuje spravovať vykazovanie výdavkov, prejdených kilometrov a zrážok počas cestovania.

Zbavte sa hromady administratívnej práce bežne nasledujúcej po služobnej ceste, zvýšte kvalitu svojich dát a získajte rýchlejšie požadované peniaze.

Trip Tracker

IFS Time Tracker vám umožní vykazovať a potvrdzovať odpracovaný čas aj zobrazovať aktuálny stav vykazovania. Aktuálny stav vidieť na prvý pohľad v mesačnom prehľade a zástupcovi výrazne urýchli a zjednoduší denné výkazníctvo. V aktuálnej verzii aplikácie IFS Time Tracker spracováva vykazovanie odpracovaného času na projektoch aj odchýlky, ako sú nadčasy a absencie.

Mnohí z vás s obľubou využívajú koncepciu rýchlych zostáv v IFS Aplikáciách na vytváranie a zdieľanie vlastných zostáv. IFS Quick Reports vám dáva možnosť spúšťať a zobrazovať rýchle zostavy z IFS Aplikácií priamo v smartfóne.

V aktuálnej verzii dokáže aplikácia IFS Quick Reports spúšťať zostavy využívajúce príkazy SQL.

IFS Quick Facts vám pomôže vyhľadať v IFS Aplikáciách prakticky čokoľvek. Stačí zadať jedno alebo dve slová, načo sa prehľadajú všetky indexované umiestnenia a vypíšu sa podrobné informácie o hľadanom objekte. Okrem indexovaných dát zobrazujú podrobné zobrazenia všetky konfigurované Informačné karty pre objekt aj všetky mediálne položky pripojené prostredníctvom knižnice médií.

IFS Support Companion uľahčuje sledovanie prípadov podpory otvorených v Centre podpory spoločnosti IFS. Prípady je možné zobrazovať buď podľa kategórií, alebo podľa dôležitosti. Zároveň je možné zapisovať do denníka prípadov a v takom prípade meniť zameranie prípadov.

Riešenie IFS Warehouse Data Collection bolo vyvinuté tak, aby spĺňalo potreby podnikov, ktoré požadujú riešenie s jedným správnym miestom pre svoje skladové operácie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k mobilnému riešeniu

Download

Zdroje

Propagačný materiál: Dotykové aplikácie spoločnosti IFS

ESM
IFS Touch Apps je rad aplikácií pre smartphony s operačným systémom Google Android a Apple iOS.

Propagačný materiál na prevzatie