Digitálne dvojčatá

Digitálne dvojčatá sú digitálne reprezentácie fyzických aktív, pričom väčšina ľudí ich používa v kontexte Internetu vecí (IoT). Digitálne dvojčatá účinne prepájajú senzory s aplikáciami a umožňujú vizualizovať stav aktív, ktoré majú často podobu 3D modelu. Je možné ich využívať na celý rad účelov a zámerov.

Objasnime si to na niekoľkých príkladoch:

  • Letecké motory je možné dnes monitorovať v reálnom čase a za letu, aby bolo možné identifikovať bezpečnostné riziká a nutnú údržbu, takže hneď ako lietadlo pristane, pracovníci údržby sú už pripravení.
  • Vozidlo F1 je monitorované v reálnom čase pomocou mnohých senzorov, takže mechanici v boxoch môžu meniť nastavenie, vydať jazdcovi pokyn, aby spomalil, alebo zmeniť správanie vozidla na okruhu, ak je to nutné.
  • Chirurg môže využívať digitálne dvojča robotickej ruky, aby vykonal operáciu na diaľku.

Samozrejme, že získavanie dát zo senzorov v reálnom čase a ich odosielanie napr. do riadiacej miestnosti a prevádzanie objektov na 3D modely nie je žiadnou novinkou. Továrne to robia už veľa rokov a niektoré z nich dokonca uvedené postupy kombinujú. Bolo však náročné dostať tieto informácie za dvere riadiacej miestnosti.

Ako by ste sa spojili so vzdialenými aktívami mimo pracoviska? Ako by ste dostali relevantné informácie k servisnému technikovi v teréne alebo mechanikovi vo výrobe? Vzostup IoT, cloudu a nárast výpočtového výkonu nám umožnil vstúpiť do novej oblasti kombinovania dát zo senzorov v reálnom čase a 3D modelov – práve to predstavuje digitálne dvojča.

Vziať konkrétne aktívum, previesť ho na digitálny 3D model vrátane dát zo senzorov v reálnom čase a doplniť o dáta údržby predstavuje pre mnohé podniky obrovský potenciál.

Tento prístup ponúka dve príležitosti, ktoré ho môžu posunúť o ďalší krok vpred; rozšíriť náš pohľad za obzor tradičných dát zo senzorov a dát údržby a nazerať na aktívum ako na súčasť väčšieho systému.