Inteligentné autonómne asistenty

Spoločnosť IFS chce otvoriť cestu k novým spôsobom zvyšovania produktivity. Pri pohľade na rôzne vývojové trendy na spotrebiteľskom trhu by použitie inteligentných autonómnych digitálnych asistentov (robotov) mohlo výrazne zvýšiť interakciu s podnikovými aplikáciami. Či už ide o ovládanie hlasom, alebo intuitívne chatovacie rozhranie, laboratóriá IFS uvádzajú, že nová úroveň interakcie medzi človekom a počítačom používaná v rámci obchodných aplikácií vyžaduje odlišný prístup.

V súčasnosti už laboratóriá IFS vyvinuli prvú prototypovú aplikáciu. Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie v systéme bez toho, aby ste museli vedieť, kde sú uložené, a prezentuje výsledky vyhľadávania prostredníctvom hlasu alebo textu. Môžete taktiež zadávať alebo aktualizovať dáta v systéme pomocou funkcie rozpoznávania hlasu.

Existuje niekoľko situácií, kedy môžu používatelia ťažiť z výhod tohto rozhrania na ovládanie ich ERP systému:

 

  • Chcete získať jednoduchšiu funkciu vyhľadávania podobnú službe Google na nájdenie informácií bez toho, aby ste museli vedieť, kde hľadať.
  • Musíte mať voľné ruky pre iné činnosti, ako je napríklad vedenie auta, alebo nosíte pri práci ochranné rukavice.
  • Reč je naším prirodzeným spôsobom komunikácie a je oveľa efektívnejšia než písanie.
  • Keď neviete, ako niečo urobiť vo svojom ERP systéme, namiesto stlačenia klávesu F1 sa len opýtate.
     

Použitie inteligentných autonómnych digitálnych asistentov (botov) by mohlo výrazne zvýšiť interakciu s podnikovými aplikáciami.