Global Business Management Software from IFS

Today, even middle market companies have operations that span the globe. And most enterprise software products – including IFS Applications – support multiple languages, currencies and units of measure. IFS Applications also offers often-overlooked functionality for easy set-up of new business units or divisions in the system and then managing processes across these divisions. Our global business management software provide support for core processes like HR, financials, inventory and projects across geographies and business divisions or subsidiaries. Because today, staff may be employed by one company, reporting to a manager employed in another and logging project time against a third.

IFS also offers deep support for multiple manufacturing modes and business processes that allow divisions  to share the same enterprise solution, along with support for tax schema of vital emerging economies like Brazil. Plus a strong global services organization with deep experience in managing global implementations.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k IFS Aplikáciám

Zdroje

Výber softvéru na plánovanie podnikových zdrojov

V dnešnom dynamickom a neustále sa meniacom konkurenčnom prostredí musia spoločnosti pochopiť, že zmena je všadeprítomným a kritickým prvkom komerčného úspechu. Ide o trvalú výzvu, ktorej treba čeliť pomocou agilnosti. Pokiaľ má podnikanie zostať konkurencieschopné a udržať si svoj smer v dobe, kedy sa situácia na trhu často mení neočakávaným spôsobom.

Prevziať brožúru

AKO DOSIAHNUŤ GLOBÁLNY ERP

Táto informatívna biela kniha popisuje, ako dosiahnuť globálne ERP – uľahčí vám prenos podnikových transakcií a procesov na celom svete do jedinej inštancie softvéru a jedinej databázy. Globálne ERP spočíva v dokonalom globálnom prehľade, kontrole a agilite podniku. Takisto sa s vami podelíme o rady, ako vybrať a implementovať softvér, ktorý vám pomôže zjednotiť operácie na celom svete.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli