Cloudové riešenia spoločnosti IFS

Pri výbere softvéru je najdôležitejšie, aby ste mali možnosť zvoliť si riešenia, ktoré budú najlepšie vyhovovať potrebám vášho podnikania. A to nielen z hľadiska funkčnosti, ceny a možností nasadenia – teda hlavných faktorov pri zaisťovaní splnenia požiadaviek vášho podnikania. Dostupnosť kvalifikovaného personálu, kapitálu, hardvéru a sieťovej infraštruktúry tiež hrá pri výbere modelov licencovania a nasadenia svoju rolu. Bez ohľadu na vaše obchodné priority vám cloudové riešenia spoločnosti IFS umožňujú prevádzkovať podnikový softvér IFS vami požadovaným spôsobom. Môžete si vybrať, kde bude spúšťaný, ako bude spravovaný a akým spôsobom budete platiť za jeho licencovanie a používanie. S cloudovými riešeniami spoločnosti IFS určenými pre IFS Applications a nástroj IFS Field Service Management budete môcť využívať všetky výhody plynúce z presunu najdôležitejších IT prostriedkov do cloudu.

Modely cloudových služieb spoločnosti IFS:

  • Softvér ako služba (SaaS)
    Softvér IFS sa spúšťa v cloude, ktorý plne spravujeme. Platby vo forme predplatného je možné flexibilne zvýšiť alebo znížiť podľa meniacich sa potrieb podnikania. Model služieb SaaS je prispôsobený obvyklému použitiu jednotlivých produktov spoločnosti IFS – napríklad poskytnutím jednoduchších možností aktualizácie softvéru pre nástroj IFS Field Service Management a flexibilnejších pre IFS Applications
  • IFS Managed Cloud
    Zakúpený trvale licencovaný softvér IFS pre jedného klienta môžete spúšťať v cloude, ktorý prináša vyššiu flexibilitu a väčšiu kontrolu nad životným cyklom softvéru a ktorý plne spravujeme. Poplatky za licenciu a službu IFS Managed Cloud sú účtované zvlášť.

    IFS Managed Cloud je plne spravovaná služba. Váš softvér je bezpečne spúšťaný v cloude vo vysoko zabezpečenej inštalácii pre jedného klienta (súkromnej, nie zdieľanej), ktorá je plne spravovaná, aktualizovaná a monitorovaná spoločnosťou IFS. Postaráme sa o všetko: operačný systém, databázu, middleware, softvér IFS a konfigurácie, ktoré vaše podnikové procesy vyžadujú.

Prevádzkovanie softvéru v cloude umožňuje podnikom získať náskok pred konkurenciou, a preto úspešné organizácie migrujú svoje kľúčové IT aplikácie do cloudu.

IFS Cloudové riešenia

Cloudové riešenia od spoločnosti IFS vám poskytnú všetko, čo potrebujete, a spôsobom, akým to potrebujete – navyše s možnosťami platby prispôsobenými na mieru vášmu podnikaniu. Pozrite sa na video a zoznámte sa s našimi variantmi cloudových riešení a výhodami cloudového softvéru.

IFS Cloud Solutions

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Stiahnite si príbeh zákazníka

jacopa

Spoločnosť Jacopa pracuje efektívnejšie pomocou ERP riešenia IFS Managed Cloud v systéme Microsoft Azure.

PRÍBEH ZÁKAZNÍKA JACOPA

Brožúra: Cloudové riešenia od spoločnosti IFS

Cloudové riešenia od spoločnosti IFS: Flexibilné spôsoby nasadenia produktov IFS, ktoré potrebujete. Stiahnite si brožúru.

stiahnite si brožúru