Špičkový softvér na riadenie údržby v leteckom priemysle

Zásluhou svojich komplexných funkcií, pokročilej architektúry a špecifického zamerania na letecký priemysel je softvérový balík IFS Maintenix jediným podnikovým riešením na súčasnom trhu, ktoré môže pomôcť organizáciám z oblasti leteckého priemyslu maximalizovať príjmy z ich leteckého vybavenia prostredníctvom štandardnej, štíhlej a prediktívnej údržby.

 
Balík IFS Maintenix je navrhnutý tak, aby zakomponoval celú organizáciu leteckej údržby ako jedno integrované riešenie umožňujúce väčšiu kontrolu procesov a zaisťujúce lepšie dodržiavanie predpisov. Vďaka štruktúre založenej na rolách s cieľom zhromažďovať a šíriť relevantné informácie má každý jednotlivý používateľ v rámci organizácie k dispozícii presné a včasné informácie, ktoré sú nutné pre jeho efektívnu a účinnú prácu.
 

 

Nájdite softvérové riešenie vhodné pre vašu organizáciu:

IFS Maintenix Operator Edition: na správu majetku

IFS Maintenix MRO Edition: pre predaj služieb údržby