Integrovaný softvér na riadenie údržby zaisťujúci hladký priebeh letových operácií

IFS Maintenix Operator Edition je komplexný softvérový systém špecificky navrhnutý tak, aby pomohol tímom špecializujúcim sa na riadenie údržby riešiť prevádzkové výzvy v rámci vysoko dynamického leteckého priemyslu. Ponúka integrovanú softvérovú platformu pre riadenie údržby, ktorá prevádzkovateľom lietadiel poskytuje informácie potrebné na to, aby mohli spoľahlivo spravovať svoj najhodnotnejší majetok a dosahovať svoje hlavné obchodné ciele.

Zásluhou bezkonkurenčných možností podpory leteckých organizácií (prevádzkujúcich lietadlá aj vrtuľníky) všetkých veľkostí ponúka riešenie IFS Maintenix Operator Edition špičkový prístup, ktorý umožňuje efektívne dosiahnutie rovnováhy medzi každodennými prevádzkovými požiadavkami a dodržiavaním predpisov v oblasti letovej spôsobilosti. Prispieva tak k skutočnému zvýšeniu efektivity a vytvára udržateľnú konkurenčnú výhodu.

Konečný výsledok? Jednoduchšie procesy, kratší čas spracovania požiadaviek a lepšie správa dodržiavania predpisov a analýza spoľahlivosti flotily, čo vedie k výrazne efektívnejšej údržbe a nižším nákladom.

Bezproblémové fungovanie leteckej organizácie závisí od udržovania synchronizácie mnohých vstupov s jediným cieľom: zaistiť majetok spôsobilý na prevádzku. Správny softvér na správu údržby pomáha leteckým organizáciám zaručiť dostupnosť majetku a jeho priebežnú kvalitu. Súčasne taktiež poskytuje organizáciám nástroje a dáta potrebné na dosiahnutie dlhodobých výkonnostných cieľov.

IFS Maintenix Operator Edition ponúka prevádzkovateľom lietadiel aj vrtuľníkov plne integrovaný systém na sledovanie dát v reálnom čase, ktorý umožňuje lepšie rozhodovanie, rýchlu reakciu na zmenu a dodržiavanie predpisov pri uvoľňovaní majetku:

 • Rýchly návrat do prevádzky – včasná výmena informácií a  komunikácia medzi rôznymi oddeleniami zaoberajúcimi sa údržbou „počas každodennej prevádzky“ pomáha zaistiť, aby lietadlo vytvárajúce dôležité príjmy plnilo požiadavky letového plánu a trávilo viac času vo vzduchu a menej času na zemi kvôli údržbe.
 • Eliminácia oneskorenia materiálu – stratégia automatizovaného dodávania dielov optimalizuje reakčné časy dodávateľského reťazca tak, aby mohli byť splnené čím ďalej náročnejšie ciele v oblasti prevádzkyschopnosti.
 • Zachovanie letovej spôsobilosti flotily – flexibilné plánovanie a riadenie letovej spôsobilosti flotily minimalizuje dopad na každodenné letové operácie.
 • Vykonávanie analýzy spoľahlivosti – Maintenix Aviation Analytics umožňuje komplexnú analýzu bohatých transakčných dát v rámci produktu IFS Maintenix s cieľom identifikovať trendy a podporiť rozhodovanie založené na faktoch.

IFS Maintenix Operator Edition sa dodáva s plne integrovanými modulárnymi funkciami, ktoré spoločne pokrývajú celé spektrum riadenia leteckej údržby:

Riadenie činností údržby

 • Intuitívny riadiaci panel pomáha plánovačom riadiť prevádzkyschopnosť priradeného lietadla počas každodennej prevádzky.
 • Priama komunikácia s technikmi vykonávajúcimi traťovú údržbu umožňuje poskytovať prehľady v reálnom čase o najnovších priradených pracovných úlohách a ich stave, čo zjednodušuje rozhodovanie a riešenie problémov v konkrétnych prípadoch.
 • Aktualizácie práce v reálnom čase zefektívňujú odovzdávanie zmien. Nevybavené poruchy, najnovšie žiadosti, objednávky a poznámky pre danú zmenu je možné ihneď odovzdať prichádzajúcim technikom.
 • K dispozícii je možnosť automaticky aktualizovať záznamy (vrátane plánovania údržby) v prípade ich úprav pre predchádzajúci let.

Optimalizovaná traťová a ťažká údržba

 • Priradenie práce zodpovedá lietadlu a zahŕňa iba technikov, ktorí sú na tieto úlohy spôsobilí, čo prispieva k zaisteniu zodpovednosti a dodržiavaniu predpisov.
 • Priamy prístup do dodávateľského reťazca overuje, že sú na mieste k dispozícii správne diely a nástroje, a minimalizuje oneskorenie, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo viesť k prerušeniu prevádzkyschopnosti lietadla (Aircraft On Ground, AOG).
 • Prístup k platnej histórii konfigurácie a údržby kdekoľvek a kedykoľvek urýchľuje pracovné činnosti.
 • Platforma na priamu komunikáciu medzi technikom a  oddelením riadenia činností údržby a výroby uľahčuje riešenie problémov.
 • Podpora elektronických podpisov zaisťuje zodpovednosť a integritu dát.

Pokročilé plánovanie údržby

 • Viacúrovňové plánovanie traťovej údržby, ďalekosiahle plánovanie aplánovanie výroby poskytuje informácie relevantné pre konkrétne časové lehoty.
 • Zaisťuje optimálne využitie dielov a pracovníkov v rámci všetkých prác údržby, čo znižuje riziko AOG.
 • Konštrukčné aktualizácie využívané v rámci termínov všetkých úloh, ktoré treba na flotile lietadiel vykonať, umožňujú manažérom sústrediť sa na plánovanie práce namiesto stanovovania toho, čo treba naplánovať.
 • Zoznamy prostriedkov potrebných na príslušné úlohy sa automaticky zostavujú z konštrukčnej definície alebo záznamu o poruche, čím urýchľujú vytváranie plánu a zaisťujú jeho efektívnu realizáciu.
 • Je možné definovať dopady činností údržby na hmotnosť a  vyváženie tak, aby zmeny prevádzkovej prázdnej hmotnosti a vyváženia mohli byť zohľadnené ihneď po dokončení údržby.

Integrovaná správa materiálu

 • Funkcia automatickej rezervácie vyhodnocuje požiadavky na diely na základe najnovších plánov, aby bolo zaistené presné dodávanie dielov, a plánovači materiálu sa tak mohli sústrediť na riadenie výnimiek.
 • Funkcia alternatívnej kontroly určuje, kde sú v súlade s  konštrukčnou definíciou lietadla k dispozícii alternatívne diely s cieľom rozšíriť možnosti dodávky, čo zaručuje optimálne využívanie zásob.

Prepojení pracovníci

 • Možnosť spolupráce v oblasti správy časovo rozlíšených položiek zaisťuje rýchle, efektívne a zaznamenané rozhodovanie.
 • Monitorovanie rizikových lietadiel / AOG poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom stave.
 • Hlásenie alebo uzatváranie porúch a uvoľňovanie lietadiel znamená kratší čas potrebný na vyriešenie problémov.
 • Eliminácia papiera, dvojitého zadávania úloh a zmätkov spôsobených chybami pri prepise znižuje neproduktívny čas.

Centralizované riadenie

 • Kompletné vykazovanie, sledovanie a správa konfigurácie prevádzkovanej flotily umožňuje zvýšiť presnosť dát a zaisťuje plnú sledovateľnosť dodržiavania predpisov, od konštrukcie až po realizáciu.
 • Vytváranie a presadzovanie konštrukčných pravidiel a zásad v  rámci celej organizácie údržby umožňuje plánovačom, mechanikom a osobám, ktoré majú na starosti materiál, ľahko pochopiť a s istotou dodržiavať stanovené postupy.

Analýza odvetvia letectva

 • Vykonávanie komplexnej analýzy bohatých transakčných dát v  rámci produktu IFS Maintenix umožňuje identifikovať trendy a podporuje rozhodovanie založené na faktoch.
 • Pomocou integrovaných nástrojov alebo nástrojov tretích strán môžu analytici skúmať dáta na rôznych úrovniach podrobnosti (až ku konkrétnemu lietadlu alebo komponentu) a vytvárať dynamické vizualizácie na prieskum dát.

Total integration for a holistic maintenance environment

IFS Maintenix Operator Edition has been designed to fully integrate into your organization’s operating environment to facilitate the seamless communication of critical information across various departments and software systems. IFS Maintenix application programming interfaces (APIs) provide integrated connectivity to critical systems within the enterprise, including:

 • Finance
 • Human Resources
 • Timesheet
 • Supply chain
 • Flight operations
 • Diagnostics
 • Procurement
 • Third-party Maintenance
 • Shipping

Coupled with IFS Maintenix Operator Edition, the APIs provide a powerful, flexible and simple interface to any MRO IT environment. They act as a standard set of interfaces that reduce the cost of implementing, supporting and maintaining your overall maintenance business system.

IFS Maintenix Operator Edition delivers a mobile-ready, full-footprint solution spanning all aspects of an aviation organizations' maintenance and engineering requirements.

IFS Maintenix Operator Edition

CHINA AIRLINES

Safer, Faster, Better: How Modern MRO IT is playing a key role in performance excellence at China Airlines.

Read more

IFS MAINTENIX AVIATION MAINTENANCE SOFTWARE SUITE

Get a full overview and demo of IFS’s enhanced aviation maintenance software suite. Topics include IFS Maintenix Line and Heavy Maintenance, Tail Planning Optimization and Assignment, Engine Overhaul Management and more.

Sign up