SPRÁVA CELÉHO PREVÁDZKOVÉHO CYKLU SLUŽIEB

IFS Správa služieb je riešením ba správu celého prevádzkového cyklu každého poskytovateľa služieb. Či už zaisťujete servis v teréne, v továrni alebo u zákazníka doma či v kancelárii, v dielni, na lineárnych či iných kapitálových aktívach alebo kdekoľvek inde, IFS Správa služieb má pre vás riešenie. To všetko máte k dispozícii bez ohľadu na to, či zaisťujete servis na objednávku, podľa zmlúv o úrovni poskytovaných služieb (SLA), zmlúv o údržbe alebo či komunikujete so spoločnosťami alebo priamo so zákazníkmi.

Príbehy našich zákazníkov

Zistite, ako tieto spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb, ako napríklad Cubic Transportation Systems a Sysmex America Inc., dosiahli vďaka používaniu softvéru na kompletné riadenie služieb značné výhody v podobe skrátenia reakčného času na servisné požiadavky, zjednodušenia procesov týkajúcich sa služieb v teréne a zníženia režijných nákladov na IT.

Video so zákazníckym hodnotením riešenia IFS Service Management

 

Optimalizácia plánovania a vytvárania harmonogramov

IFS Planning & Scheduling Optimization je špičkové riešenie, ktoré pozdvihuje plánovanie, vytváranie harmonogramov a technologické postupy na novú úroveň. Využíva na to optimalizáciu transformujúcu poskytovanie služieb tým, že umožňuje dosiahnuť vyššiu produktivitu a väčšiu spokojnosť zákazníkov a súčasne znížiť prevádzkové náklady.

Riadenie mobilných pracovníkov

Správa podnikových služieb

IFS Správa podnikových služieb je špičkovým riešením správy služieb a majetku, ktoré rozširuje platformy ERP a EAM IFS Aplikácií o komplexnú kompletizáciu, generálne opravy a renovácie (MRO) či o servisovanie ťažkého vybavenia a iných kapitálových a lineárnych aktív. Znižuje množstvo odstávok majetku a celkové náklady na vlastníctvo tým, že sa zameriava na kompletný životný cyklus.

Správa služieb

Spätná logistika

Zlepšite výkonnosť služieb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvýšte zisky z opráv, zlepšite záruky, automatizujte spätnú logistiku, zlepšite úroveň spokojnosti zákazníkov a znížte náklady na zásoby – to všetko vďaka softvéru pre spätnú logistiku od spoločnosti IFS.

Spätná logistika