Industry Leading Solutions

Named a leader in the Gartner 2019 Magic Quadrant for Field Service Management for the fourth time in a row, IFS offer world class scheduling and optimization along with unrivalled breadth and innovation in service management capability. Equip your business to tackle even the most complex and challenging use cases with complete, connected service from IFS.

Optimalizácia plánovania a vytvárania harmonogramov

IFS Planning & Scheduling Optimization je špičkové riešenie, ktoré pozdvihuje plánovanie, vytváranie harmonogramov a technologické postupy na novú úroveň. Využíva na to optimalizáciu transformujúcu poskytovanie služieb tým, že umožňuje dosiahnuť vyššiu produktivitu a väčšiu spokojnosť zákazníkov a súčasne znížiť prevádzkové náklady.

Riadenie mobilných pracovníkov

Mobile Field Service

A complete feature-rich toolkit for field engineers, whether locating replacement parts, raising invoices for new jobs, or providing customer quotes on site, deliver service excellence and transform field worker productivity.

Mobile Field Service

Zapojenie zákazníkov

Konkurenčné sily na trhu sú mocnejšie než kedykoľvek predtým. Zákazníci neváhajú zdieľať svoje skúsenosti na rôznych online platformách a taktiež sa nerozpakujú obrátiť sa na nových poskytovateľov. Na spoločnosti je vyvíjaný tlak, aby poskytovali rýchly a efektívny zákaznícky servis prostredníctvom rôznych kanálov. Spoločnosti, ktoré nejdú cestou stratégie samoobsluhy orientovanej na zák

Contact Center and Customer Engagement software

AI-powered self-service

Put your customers in control with the latest self-service solutions. From virtual assistants, chatbots and digital portals to knowledge bases and speech recognition, IFS can deliver the optimum self-service solution for your business.

Customer Self-Service

Spätná logistika

Zlepšite výkonnosť služieb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvýšte zisky z opráv, zlepšite záruky, automatizujte spätnú logistiku, zlepšite úroveň spokojnosti zákazníkov a znížte náklady na zásoby – to všetko vďaka softvéru pre spätnú logistiku od spoločnosti IFS.

Spätná logistika