IFS Správa služieb poskytuje organizáciám pôsobiacim v oblasti služieb kompletnú správu služieb, ktorá umožňuje znížiť celkové výdavky v porovnaní s využitím viacerých dodávateľov a zaistiť bezkonkurenčnú efektivitu a automatizáciu pomocou plne integrovaného riešenia, ktoré pokrýva všetky aspekty celého reťazca služieb. Náš výkonný produkt na správu služieb zjednodušuje vaše procesy služieb a zároveň prináša podnikom pracujúcim s majetkom kompletné riešenie služieb vrátane komplexného softvéru pre MRO (Generálne opravy a renovácie).

Správa pre zákazníkov společnosti IFS:

  • 10 % zlepšenie aktualizácie majetku
  • Viac než 95 % miera splnenia zákazníckych zmlúv SLA
  • 100 % miera dokončenia všetkej plánovanej údržby

Riadenie služieb v teréne na správu aktív

Naša jedinečná správa služieb založená na ERP sa zameriava na preventívnu údržbu spojenú s vyššími úrovňami plánovania a na zaistenie menšieho počtu neplánovaných zmien počas dňa. Hladko integruje back-end systémy do procesov služieb v teréne, preniká do zmlúv o úrovni služieb (SLA) a pomáha vám zaistiť dodržiavanie zhody a optimalizovať dlhšie, zložitejšie činnosti prostredníctvom modulu.

Riadenie služieb v teréne na správu aktív

Údržba, opravy a generálne opravy

Či už sa špecializujete na rozsiahlu údržbu, opravy komponentov, popredajné služby OEM zariadení, alebo generálne opravy motorov, spoločnosť IFS ponúka softvér pre údržbu a generálne opravy MRO, ktorý splní vaše požiadavky. Dokonca aj v tak silno regulovaných prostrediach, ako je letectvo alebo jadrová energetika.

Údržba, opravy a generálne opravy

Správa prevádzkových prostriedkov

EAM (Správa prevádzkových prostriedkov) musí byť niečím viac než len skvelým systémom CMMS (Systém počítačového riadenia údržby). A IFS Aplikácie ponúkajú viac. Oveľa viac. IFS Aplikácie, súčasť kompletného podnikového riešenia, vám prinášajú slobodu pri implementácii ľubovoľného počtu podporných funkcií, ktoré potrebujete na splnenie požiadaviek na správu prevádzkových prostriedkov.

Správa prevádzkových prostriedkov