Softvér pre služby v teréne pre prostredia s vysokým počtom prevádzkových prostriedkov

Field Service for Asset Management

IFS Správa služieb poskytuje organizáciám pôsobiacim v oblasti služieb kompletnú správu služieb so silným zameraním na kapitálové a lineárne prevádzkové prostriedky vrátane komplexnej údržby, opravy a renovácie kapitálového vybavenia.  Naša jedinečná správa služieb založená na ERP sa zameriava na preventívnu údržbu spojenú s vyššími úrovňami plánovania a na zaistenie menšieho počtu neplánovaných zmien počas dňa. Hladko integruje back-end systémy do procesov služieb v teréne, preniká do zmlúv o úrovni služieb (SLA) a pomáha vám zaistiť dodržiavanie zhody a optimalizovať dlhšie, zložitejšie činnosti prostredníctvom modulu na optimalizáciu zdrojov. IFS Správa služieb zjednodušuje všetky vaše obchodné procesy pomocou jedného produktu, ktorý poskytuje vašej organizácii kompletnú správu služieb od financií až po činnosti v teréne. IFS Správa služieb je ideálna pre činnosti údržby dôležitých aktív a pre výrobcov vykonávajúcich činnosti v rámci popredajných služieb alebo zmlúv o údržbe kapitálového vybavenia.

  • Plne integrované s najlepším riešením ERP vo svojej triede pre dosiahnutie čo najlepšieho riadenia služieb
  • Kompletné riadenie projektu od predpovede a plánovania až po dokončenie projektu
  • Modul kompletnej údržby, ktorý je orientovaný na plánovanie a realizáciu
  • Správa zmlúv zaručujúca vykonanie práce podľa jednotlivých zmlúv
  • Mobilita pre pracovníkov v teréne aj zamestnancov v závode zaisťuje prístup kamkoľvek a kedykoľvek a ponúka taktiež offline funkcie

  • Zaistenie bezproblémového fungovania oboch strán zákazníckej interakcie pomocou riadenia výmeny a dopravy, možnosti použitia čiarových kódov,
  • informačných protokolov atď.
  • Správa zložitých dlhodobých projektov pomocou nástrojov na tvorbu rozpočtov a predpovedí, štruktúr prerušenia práce a plánovania projektov
  • Podpora modelov plánovanej a prediktívnej údržby. Zobrazenie podrobných zoznamov úloh a štruktúr prerušenia práce