IFS Riadenie služieb v teréne pokrýva kompletný životný cyklus služieb. Zásluhou najnovších vylepšení a integrovaných funkcií IoT ide o najlepšie riešenie vo svojej triede, ktoré ponúka najkomplexnejšie prepojené služby v teréne dostupné na trhu. Pomáhame organizáciám, ako je tá vaša, maximalizovať prevádzkovú efektivitu, zvýšiť príjmy, znížiť náklady a zlepšiť spokojnosť zákazníkov.

Výroky zákazníkov spoločnosti IFS:

  • „Zvýšenie produktivity technikov o 40 %“
  • „Skrátenie času potrebného na poskytnutie služieb o 15 – 20 %“
  • „Zvýšenie počtu úspešných opráv pri prvej návšteve o 10 – 20 %“
  • „Zvýšenie prevádzkyschopnosti zariadení o 10 %“
  • Zníženie nákladov na cestovné a nadčasy o 15 %"

IFS Field Service Management – the most complete, connected Field Service

Kontaktné centrum

Ak chcete skutočne optimalizovať organizáciu svojich služieb, potrebujete optimalizovať a automatizovať zákaznícky servis a podporné procesy vo vašom kontaktnom centre.

Kontaktné centrum

Dynamické plánovanie

Mobile workforce

Byť úspešný v oblasti služieb znamená posielať správnych ľudí na správne miesta so správnymi prostriedkami – a robiť to s čo možno najnižšími celkovými nákladmi.

Dynamické plánovanie

Správa záruk

Spravujte, spracovávajte a sledujte všetky záruky počas ich prevádzkového cyklu, aby ste zvýšili úroveň spokojnosti zákazníkov, kvalitu produktu a znížili náklady na servis.

Správa záruk

Spätná logistika

ESM

Zlepšite výkonnosť služieb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvýšte zisky z opráv, zlepšite záruky, automatizujte spätnú logistiku, zlepšite úroveň spokojnosti zákazníkov a znížte náklady na zásoby – to všetko vďaka softvéru pre spätnú logistiku od spoločnosti IFS.

Spätná logistika

Zapojenie zákazníkov

ESM Customer Engagement

Konkurenčné sily na trhu sú mocnejšie než kedykoľvek predtým. Zákazníci neváhajú zdieľať svoje skúsenosti na rôznych online platformách a taktiež sa nerozpakujú obrátiť sa na nových poskytovateľov. Na spoločnosti je vyvíjaný tlak, aby poskytovali rýchly a efektívny zákaznícky servis prostredníctvom rôznych kanálov. Spoločnosti, ktoré nejdú cestou stratégie samoobsluhy orientovanej na zák

CUSTOMER ENGAGEMENT