Ak chcete získať demo, zaregistrujte sa

Zistite, čo náš softvér na riadenie služieb v teréne dokáže urobiť pre váš podnik.

Výhody pre používateľov

  • Vyššia spokojnosť zákazníkov
  • Jeden vstupný bod hneď na počiatku
  • Vyššia vnímaná profesionalita technika a poskytovateľa služieb

Výhody pre podnik

  • Možnosť monitorovať postup jednotlivých úloh v reálnom čase oproti záväzkom voči zákazníkovi
  • Nižšie náklady na správu a lepšia integrita dát
  • Kratší čas účtovného zaznamenania nákladov a faktúr
  • Lepšia produktivita v teréne
  • Rýchlejší prístup k dôležitým informáciám pre prijímanie informovaných rozhodnutí
  • Flexibilná konfigurácia a prispôsobiteľné polia

MOBILE WORK ORDER V SYSTÉME ANDROID

S aplikáciou IFS Mobile Work Order majú technici prístup k dôležitým informáciám, online či offline, kedykoľvek ich potrebujú. Aplikácia Mobile Work Order je postavená na základoch osvedčených postupov, ktoré spoločnosť IFS získala v rôznych odvetviach náročných na služby a údržbu. Aplikácia Mobile Work Order funguje na natívnom operačnom systéme Android a využíva výhody natívnych ovládacích prvkov a funkcie zariadenia, ako sú GPS, získavanie podpisov a fotoaparát. Vyzerá, pôsobí a správa sa rovnako ako ostatné natívne aplikácie systému Android.

Zjednodušením procesu poskytovania služieb a údržby v teréne odpadá papierovanie, oneskorovanie komunikácie a nefakturovaný čas, čo sa prejaví vyššou produktivitou, ziskovosťou služieb a spokojnosťou zákazníkov.

Mobile Work Order v systéme Android

Kompletný balík na notebooku

Hneď ráno sa pozriete na svoj notebook a naplánujete si trasy pre daný deň. Dokumenty, pracovné pokyny aj hlásenia o priebehu môžete intuitívne pridávať a zobrazovať.

Vďaka výkonnému používateľskému rozhraniu, veľkej obrazovke a klávesnici sú všetky potrebné informácie dostupné jediným kliknutím. Je to ten lepší z dvoch svetov – hlavný aplikačný proces pre prístup k úlohám a ich hláseniu je navrhnutý tak, aby bol maximálne intuitívny a rýchly, napriek tomu však – ak chcete – máte prístup k neobmedzenému množstvu informácií v podnikovej aplikácii.

Mobile Workforce Enterprise Explorer

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo