Dynamické plánovanie pre mobilných pracovníkov

IFS Planning and Scheduling Optimization poskytuje dynamické plánovanie, ktoré je možné pomocou mnohých kritérií optimalizovať s cieľom zvýšiť zisk, znížiť náklady a zaistiť zhodu so zmluvou o úrovni služieb (SLA). Príbehy úspešného nasadenia IFS Riadenia mobilných pracovníkov zahŕňajú 15 % zníženie nákladov na cestovné a nadčasy, 40 % zlepšenie produktivity technikov a viac než 20 % zlepšenie zhody s SLA a včasné dodávky.

Srdcom IFS Planning and Scheduling Optimization je modul na dynamické plánovanie (DSE – Dynamic Scheduling Engine). Automatizuje plánovacie rozhodnutia na základe konfigurovateľných a modifikovaných business požiadaviek. Ponúka taktiež citlivostnú analýzu toho, ako by zmeny obchodu, objemu a zamestnancov ovplyvnili schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, a mnoho ďalšieho. Pomocou modulu DSE je možné vykonávať plánovacie rozhodovanie v IFS Aplikáciách, v IFS Planning and Scheduling Optimization a je možné ho taktiež licencovať samostatne a integrovať do iného softvéru na riadenie služieb.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo