Služby v teréne v cloude

Aby sme vám pomohli plniť konkrétne podnikové ciele a technické požiadavky, ponúkame vám náš prvotriedny softvér na riadenie služieb, a to ako vo verzii pre miestne nasadenie, tak v modeli SaaS (softvér ako služba).

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek možnosť, spoločnosť IFS sa zaväzuje podporovať vaše požiadavky na riadenie služieb s využitím špičkových riešení, ktoré vám prinesú zvýšenie výkonnosti služieb a väčšie výnosy.

Veľké kapitálové výdavky môžu zaťažovať váš rozpočet aj negatívne ovplyvniť vaše hospodárske výsledky a dokonca vám môžu brániť v získaní potrebných nástrojov a technológií. Teraz s aplikáciou IFS Field Service OnDemand (softvér ako služba – SaaS) môžete využívať všetky funkcie a možnosti riešenia IFS Riadenie služieb v teréne bez toho, aby ste museli niesť náklady, záťaž či riziká spojené s implementáciou podnikového softvéru/hardvéru.

 • Rýchle nasadenie
 • Bez potreby akéhokoľvek IT
 • Hosťované v cloude
 • Ekonomicky výhodné
 • Konfigurovateľné

Aplikácia IFS Field Service OnDemand je dostatočne flexibilná, aby vyhovela potrebám malých a stredne veľkých podnikov (SMB) aj veľkých spoločností, a automatizuje všetky aspekty služieb vrátane zákazníckej podpory, plánovania, expedícia, náhradných dielov, opráv a spätnej logistiky. Aplikácia IFS Field Service OnDemand je licencovaná buď podľa počtu používateľov, alebo na základe mesiacov, a stáva sa tak premenlivým výdavkom, nie pevným nákladom vo chvíli nákupu. Vďaka tomu môžete využívať všetky výhody automatizácie zamestnancov v teréne bez toho, aby to malo výrazný dopad na váš rozpočet alebo ste museli prijímať nové riziká.

Najdôležitejšie funkcie
 • Nízke počiatočné náklady
 • Rýchle nasadenie
 • Platenie počas prevádzky – fungovanie na základe nastavených poplatkov (podľa počtu používateľov, za mesiac)
 • Bez nutnosti údržby
 • Jednoduché pridávanie nových používateľov

Primárne výhody

 • Netreba kupovať licenciu na drahý softvér alebo kupovať hardvér
 • Sprevádzkovanie v priebehu niekoľkých dní, okamžitá návratnosť investícií
 • Žiadne dlhodobé záväzky a jednoduché zobrazenie nákladov
 • Žiadna technológia, ktorú by bolo potrebné udržiavať
 • Riešenie sa môže rozširovať spolu s vaším rastom a naďalej vyhovovať vašim potrebám

Najdôležitejšie funkcie

 • Navigácia, prispôsobenie a hľadanie jediným kliknutím
 • 100 % architektúra SOA (Service Oriented Architecture) pre jednoduchú integráciu aplikácií
 • Preverený model s rýchlou implementáciou umožňujúci nasadenie do 3 – 6 mesiacov
 • Harmonogram využívajúci funkciu presunutia s dynamickým riadením farieb
 • Webové portály so zabezpečeným samoobslužným prístupom pre zákazníkov, technikov a tretie strany

Primárne výhody

 • Úspešné fungovanie používateľov bez nutnosti rozsiahleho školenia
 • Rýchle a jednoduché nájdenie dôležitých informácií týkajúcich sa služieb
 • Poskytnutie ľahko použiteľných samoobslužných nástrojov zákazníkom, technikom a poskytovateľom tretích strán
 • Lepšia produktivita technikov zásluhou prístupu k informáciám v teréne a nástrojov automatizácie

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo