Spätná logistika

Zlepšuje výkonnosť služieb, optimalizuje zásoby a logistiku, zvyšuje zisky z opráv, zlepšuje záruky, automatizuje spätnú logistiku, zlepšuje úroveň spokojnosti zákazníkov a znižuje náklady na zásoby.

Servisná oprava

Získajte väčší zisk zo servisu a opráv vďaka centralizovanému a presnému riadeniu všetkých kľúčových obchodných procesov spätnej logistiky.

Servisná oprava

Správa reklamácií

Zlepšite spätnú logistiku optimalizáciou kľúčových funkcií, ako sú autorizácia vrátenia materiálu, technologický postup, príjem, oprava a balenie.

Správa reklamácií

Správa záruk

Optimalizujte proces správy nárokov vďaka správe, spracovaniu a sledovaniu všetkých záruk v priebehu ich prevádzkového cyklu.

Správa záruk