Správa reklamácií

Vracanie položiek je zložité, avšak ziskové podnikanie.  Funkcia služby vrátenia v IFS Riadení služieb v teréne pomáha zvládať všetky procesy spätnej logistiky, od AVM (autorizácia vrátenia materiálu) po smerovanie, príjem, opravu, balenie, expedíciu a fakturáciu. Výsledok? Vysokokvalitné procesy vrátenia, spokojnejší zákazníci a ziskovejšia prevádzka servisu a opráv.

Náš komplexný balík funkcií vydobyl IFS Riadeniu služieb v teréne popredné postavenie v oblasti automatizácie komplexných produktových procesov vrátenia služieb. Vrátane stiahnutia z obehu, repasovania, demontáže, opráv a servisovania treťou stranou.  Čo môžete stratiť? Vylepšite svoje služby prostredníctvom nášho softvéru pre službu vrátenia už dnes.

 • Rýchla identifikácia spätnej logistiky servisu, získanie autorizácie a spracovanie zásielok
 • Sledovanie úloh opráv, obrátky, času, práce, dielov a nákladov
 • Zákazníci a poskytovatelia servisu tretích strán môžu sledovať položky v ktorejkoľvek časti procesu prostredníctvom zabezpečeného webového portálu
 • Automatizované alarmy na zásadné udalosti a zmeny stavu
 • Štandardizácia každého kroku procesu opravy a počítanie štandardných hodín v. skutočných hodín v. účtovateľných hodín
 • Efektívne prideľovanie a prerozdeľovanie práce na základe kapacity, špecializácie a časového rozpisu
 • Automatizácia pracovného vyťaženia technikov
 • Technici môžu riešiť ťažkosti s produktom, preskúmať podobné prípady, vymeniť položku, zaznamenať trvanie opravy, zmeniť verziu jednotky, opätovne prideliť jednotku inému technikovi a presunúť jednotku do iného skladového umiestnenia

 • Úplná kontrola nad všetkou prevádzkou týkajúcou sa opráv a služieb
 • Zníženie nákladov na opravy
 • Kratší celkový čas opráv
 • Vyššia prevádzková efektivita
 • Vyššia úroveň a kvalita poskytovaných služieb
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Vyššia spokojnosť technikov

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k spätné logistike

Download

Zdroje

Book a Demo