Servisné opravy

Zásoby predstavujú nutnú, avšak nákladnú súčasť servisných činností. Aby dosiahli optimálny výkon pri zachovaní nízkych nákladov, musia organizácie dôkladne vyvažovať zásoby, umiestnenia, náhradné diely, úroveň služieb a ďalšie.

Presne to náš software pre položky a služby môže robiť pre Váš  produktovo zameraný podnik. Získate všetky potrebné funkcie a možnosti na centrálnu správu všetkých skladových a logistických operácií.

IFS Riadenie služieb v teréne ponúka 100 % viditeľnosť úrovne zásob náhradných dielov a umiestnení vrátane zásob vo viacerých zásobníkoch a sledovania výrobných čísel. Získate taktiež úplný prístup k dodávkam a príjmom, zásobám a logistike, nákladom položiek a dopytu v teréne, takže budete môcť účinne zvýšiť obrátku a znížiť zastarané zásoby.


 • Rýchla identifikácia spätnej logistiky servisu, získanie autorizácie a spracovanie zásielok
 • Sledovanie úloh opráv, obrátky, času, práce, dielov a nákladov
 • Zákazníci a poskytovatelia servisu tretích strán môžu sledovať položky v ktorejkoľvek časti procesu prostredníctvom zabezpečeného webového portálu
 • Automatizované alarmy na zásadné udalosti a zmeny stavu
 • Štandardizácia každého kroku procesu opravy a počítanie štandardných hodín v. skutočných hodín v. účtovateľných hodín
 • Efektívne prideľovanie a prerozdeľovanie práce na základe kapacity, špecializácie a časového rozpisu
 • Automatizácia pracovného vyťaženia technikov
 • Technici môžu riešiť ťažkosti s produktom, preskúmať podobné prípady, vymeniť položku, zaznamenať trvanie opravy, zmeniť verziu jednotky, opätovne prideliť jednotku inému technikovi a presunúť jednotku do iného skladového umiestnenia

 • Úplná kontrola nad všetkou prevádzkou týkajúcou sa opráv a služieb
 • Zníženie nákladov na opravyKratší celkový čas opráv
 • Vyššia prevádzková efektivita
 • Vyššia úroveň a kvalita poskytovaných služieb
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Vyššia spokojnosť technikov

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k spätné logistike

Download

Zdroje

Book a Demo