Správa servisnej zmluvy

Podniky spravujúce zmluvy zákazníkov a servisné dohody prichádzajú každoročne o milióny dolárov z výnosov pre používanie papierových dokumentov, neštruktúrovaných súborov (Excel, Word) a samostatných systémov (Access, systémy vlastnej výroby).

Funkcia správy prevádzkového cyklu zmlúv v softvéri IFS Riadenie mobilných pracovníkov umožňuje vytvárať, realizovať, kontrolovať, sledovať a spravovať servisné zmluvy – od počiatočného dopytu a tvorby cien až po automatické obnovenie a fakturáciu. Spoločnosť IFS má viac než 25 rokov skúseností so správou prevádzkového cyklu zmlúv a máme stovky spokojných zákazníkov po celom svete, ktorí dnes tento softvér využívajú.


 • Vynucovanie pravidiel času odozvy, harmonogramov pokrytia, spätných volaní, priradení, PM a eskalácie
 • Prispôsobenie tvorby cien pomocou úprav a zmien špecifických pre danú zmluvu
 • Zriadenie pravidiel fakturácie pre fakturáciu v predstihu, oneskorenú fakturáciu, fakturáciu za celé obdobie alebo fakturáciu za časť obdobia
 • Zriadenie technického harmonogramu a plánov kompenzácie
 • Zlepšenie viditeľnosti zmlúv a sledovanie koncesií
 • Správa podrobností o záruke a identifikácia možných zdrojov výnosu
 • Tvorba zmlúv s cieľom vyhovieť špecifickým požiadavkám klienta či trhu
 • Správa položiek riadka zmluvy na úrovni zákazníka, miesta, produktu či majetku
 • Rozdelenie dodatkov, zmien či zrušenie položiek riadka

 • Prestaňte rozdávať služby zdarma
 • Generujte väčší výnos
 • Vyššia spokojnosť technikov
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Vyššia výkonnosť a produktivita v oblasti správy prevádzkového cyklu zmlúv

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo