Riadenie servisných projektov

Projektoví manažéri, ktorí dohliadajú na rozšírené servisné projekty s klientmi, vedia, ako náročné môže byť spravovať projekt a súčasne na diaľku riadiť personál a aktíva v teréne.

Je nutné neustále pracovať s mnohými súvisiacimi a navzájom prepojenými úlohami, je potrebné spoľahlivé zachycovanie dát na diaľku, schvaľovanie pracovných postupov v reálnom čase na diaľku a ďalšie. Pri spravovaní všetkých týchto pohyblivých položiek súčasne sa veľa organizácií spolieha na neúčinné ručné nástroje, ktoré predstavujú značnú nevýhodu z hľadiska efektivity, prevádzkovej viditeľnosti a kvality služieb.

Náš softvér na riadenie servisných projektov spája riadenie projektov a vykonávanie úloh v teréne.  Práve možnosti automatizácie úloh, vzdialenej komunikácie a centralizovaného riadenia projektov pomáhajú servisným organizáciám optimalizovať operácie v teréne, zvyšovať produktivitu a lepšie slúžiť zákazníkom.

  • Spoľahlivé vzdialené získavanie dát z terénu
  • Integrácia a centralizovaná správa požiadaviek projektových zdrojov, riadenia projektu a potrebných služieb (všetko v jedinom okne pre správu)
  • Vytvorenie projektu v programe Microsoft Project a jeho import do aplikácie IFS Field Service Management
  • Jednoduché priraďovanie úloh tímom a technikom spoločne s automatickými upozorneniami a výstrahami
  • Záznam "denných hodnôt" servisných technikov v reálnom čase
  • Synchronizácia s aplikáciou Microsoft Project a export do nej - kedykoľvek

  • Zlepšenie prevádzkovej efektivity
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Zvýšenie kvality služieb
  • Zlepšenie presnosti dát

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo