Správa záruk

Organizácie prichádzajú každoročne o tisíce dolárov z výnosov pre problémy so spracovaním nárokov na záruku.

Pritom je potrebný iba proces riadenia reklamácií  s uzatvorenou slučkou, ktorý spravuje, spracováva a sleduje všetky záruky počas ich prevádzkového cyklu a zlepšuje tak spokojnosť zákazníkov, zvyšuje kvalitu produktu a znižuje náklady na servis.

Presne to robí naše riešenie na správu záruk a prevádzkových prostriedkov. Vďaka automatizácii spracovania záručných reklamácii a dostupnému sledovaniu prevádzkových prostriedkov, umožňuje IFS Riadenie služieb v teréne servisným organizáciám vytvárať, spravovať, spracovávať a sledovať záruky, reklamácie a prevádzkové prostriedky po celý ich životný cyklus. Vo výsledku môžu tretie strany uplatňovať oprávnené reklamácie a prijímať dobropisy, zákaznícky servis dokáže overiť oprávnenosť a zahájiť nápravu a technici v teréne môžu sledovať históriu zariadení a vymieňať záručné náhradné diely. Funkcie správy záruk a prevádzkových prosredkov v IFS Metrix služieb toto všetko skutočne zvládne.


 • Podpora viacerých typov záruk vrátane OEM, produktu a tretej strany
 • Obchodné pravidlá definované používateľom na automatizáciu vrátenia transakcií
 • Dopytovanie podľa zákazníka, sériového čísla, dátumu, typu, produktu a regiónu
 • Sledovanie servisných hovorov podliehajúcich záruke, celkových nákladov na záruku a vrátenie produktov v záruke
 • Sledovanie histórie majetku, revízií, údajov, umiestnení, PM a konfigurácie

 • Vyššie výnosy s predĺženou zárukou a zmluvami založenými na majetku
 • Vyššia presnosť fakturácie služieb a lepšie informácie o zákazníkoch
 • Kratší cyklus vybavenia nároku na záruku, menej nepresností a chýb pri spracovaní
 • Správne priradenie nákladov za servis produktov a majetku v záruke
 • Menej chýb pri nárokovaní
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k riadenie služieb v teréne

Download

Zdroje

Book a Demo