Riešenie IFS Planning & Scheduling Optimization (IFS PSO) sa skladá z viacerých modulov, ktoré možno implementovať samostatne alebo integrovane tak, aby vytvorili výkonný nástroj, ktorý poskytuje prehľad o zamestnancoch v teréne a umožňuje plánovanie a optimalizáciu mobilnej pracovnej sily. Vo svojej podstate poskytuje riešenie IFS Planning & Scheduling Optimization (IFS PSO)  tiež dynamické plánovanie, ktoré možno pomocou mnohých kritérií optimalizovať s cieľom zvýšiť zisk, znížiť náklady a zaistiť zhodu so zmluvou o úrovni služieb (SLA).

SPRÁVA PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI IFS:

  • 15 % zníženie nákladov na cestovné a nadčasy
  • 40 % zlepšenie produktivity technikov
  • Viac než 20 % zlepšenie zhody so zmluvou SLA a včasné dodávky

Plánovanie podľa cieľov

Softvér na plánovanie na základe cieľov od spoločnosti IFS nakonfiguruje riešenie IFS Planning & Scheduling Optimization tak, aby podporovalo dosiahnutie vašich špecifických cieľov a ukazovateľov KPI v oblasti riadenia služieb.

Plánovanie podľa cieľov

Prediktívna analýza

Preskúmajte niekoľko budúcich scenárov plánovania zdrojov pomocou nástroja IFS What-If Scenario Explorer (WISE), ktorý ponúka skutočnú prediktívnu analýzu pre riadenie služieb.

Prediktívna analýza

Softvér na optimalizáciu trás

IFS Hierarchical Travel Matrix poskytuje softvér na optimalizáciu trás, ktorý stanovuje čas jazdy a vzdialenosť medzi jednotlivými stanovišťami a prináša škálovateľné výsledky v reálnom čase pre akékoľvek miesto, pre ktoré existujú dáta cestnej siete.

Softvér na optimalizáciu trás