Pokročilé plánovanie pre riadenie služieb v teréne

IFS Advanced Resource Planner (IFS ARP – IFS Pokročilý plánovač zdrojov) rozširuje funkcie modulu IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) o možnosť optimalizovať prácu v rámci najbližšieho obdobia tým, že ponúka viacero funkcií na modelovanie činností v dlhšom období a plánovanie zdrojov potrebných na ich realizáciu. Plánovanými činnosťami môžu byť jednotlivé projekty alebo len aktuálne požiadavky na kapacitu určitých typov zdrojov. Plánované činnosti možno bez problémov kombinovať s reaktívnymi úlohami v module IFS DSE, aby sa zaistilo optimalizované plánovanie kombinácie rôznych typov činností v rámci jedného plánu.

Tento rýchly a efektívny spôsob plánovania vytvára rozpisy zmien zamestnancov (rotácia) a plány projektov za niekoľko minút, čo eliminuje závislosť od univerzálnych programov, ako je Excel alebo softvér na riadenie projektov, ktoré nedokážu integrovať vaše pravidlá pre riadenie zamestnancov a pracovné postupy do tvorby plánov.

  • Jednoduchá obsluha, grafické používateľské rozhranie
  • Výkonné šablóny pre plánovanie zmien umožňujúce vytvárať zložité pracovné schémy
  • Vytváranie samostatných pracovných skupín, ktoré zahŕňajú všetky požiadavky na to, aby bola práca dokončená v stanovenom termíne
  • Kontrola a overenie rozpisov, či spĺňajú zákonné požiadavky na pracovný čas
  • Plánovanie personálu pre prácu na zložitých projektoch v záujme dodržania termínov

  • Pokročilé plánovanie s kontrolou možných obmedzení a monitorovaním kapacity
  • Plne integrované plánovanie, ktoré pracuje priamo so zásadami pre riadenie zamestnancov a pracovnými postupmi
  • Rýchle a efektívne vytváranie pracovných skupín a projektových rozpisov
  • Lepší prehľad o budúcich počtoch potrebných zamestnancov a ich nedostatku

SÚHRNNÝ PREHĽAD: IFS WHAT-IF SCENARIO PLANNER

IFS ARP sa integruje s modulom IFS Dynamic Scheduling Engine s cieľom optimalizovať prácu prostredníctvom funkcie na modelovanie činností v dlhšom období. Potrebujete softvér na správu služieb v teréne, ktorý sa prispôsobí zmenám vo vašom podnikaní?

Ďalšie informácie