Softvér na dynamické plánovanie na alokáciu zdrojov v reálnom čase

Náš softvér na dynamické plánovanie IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) je základom riešenia IFS Planning & Scheduling Optimization. Náš jedinečný modul na optimalizáciu uspokojí potreby v oblasti komplexného plánovania pracovných síl so zameraním na zamestnancov v teréne a súčasne vám umožní maximalizovať marže zo služieb.

Pomocou najprepracovanejších matematických metód a algoritmov dokáže vyriešiť mimoriadne veľké problémy pri plánovaní zahŕňajúce niekoľko obmedzení a vytvoriť vysoko optimalizované plány za niekoľko sekúnd. Modul IFS DSE implementuje vaše obchodné pravidlá a automaticky vykonáva viac než 95 % rozhodnuté, čím umožňuje zamestnancom zaoberať sa iba zložitými výnimkami, ktoré naozaj vyžadujú ľudský zásah. Proces dynamického plánovania vyhodnotí pred stanovením optimálneho plánu tisíce alternatív v priebehu niekoľkých málo sekúnd.  Modul DSE je skutočne dynamický, čo umožňuje rýchlejšie reagovať na nové naliehavé pracovné úlohy. Výsledkom je úspora času, ktorý je v prípade náročných zmlúv o úrovni služieb (SLA) veľmi cenný.  Modul IFS DSE možno nakonfigurovať tak, aby vykonal optimalizáciu, ktorá je jedinečná pre vašu organizáciu, s použitím vašich obmedzení – ktoré sa môžu kedykoľvek dynamicky meniť – ako sú zmluvy SLA, nadčasy, odbornosti a položky potrebné na vytvorenie vždy najlepšieho možného scenára plánovania.

  • Neustále monitoruje, čo sa deje a čo, naopak, nie; umožňuje okamžitú reakciu na udalosti vrátane preplánovania či presmerovania, ak treba
  • Skutočne dynamické plánovanie sa prejaví vyššou efektivitou harmonogramov: tie sa neustále zlepšujú miesto toho, aby sa stále dokola reštartovali.
  • Prepája činnosti do skupín hierarchických aktivít – je jedno, či ide o rad po sebe idúcich úloh, alebo o niekoľko činností, ktoré treba naplánovať v rovnakej chvíli

  • Výrazné zníženie pomeru dispečerov voči technikom
  • Plánovanie viacerých úloh na mobilný zdroj na deň
  • Oveľa lepší pri správe zmlúv SLA a zákazníckych zmlúv – výsledkom je spoľahlivejší zákaznícky servis
  • Výrazne menej cestovania (obvykle o 10 – 15 % menej), čo vám ušetrí peniaze a ešte je to šetrnejšie k životnému prostrediu

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: VÝBER SYSTÉMU DYNAMICKÉHO PLÁNOVANIA PRE RIADENIE SLUŽIEB V TERÉNE

Cieľom systému dynamického plánovania je dosiahnuť možnosť prispôsobenia harmonogramu služieb meniacim sa obchodným podmienkam v reálnom čase. Myslíte si, že vo svojom softvéri na správu služieb túto možnosť potrebujete?

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli