Softvér na dynamické plánovanie na alokáciu zdrojov v reálnom čase

Náš softvér na dynamické plánovanie, IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE), je základom aplikácie IFS Riadenie mobilných pracovníkov. Náš jedinečný modul na optimalizáciu spĺňa požiadavky na komplexné plánovanie pracovných síl v podobe mobilných pracovníkov s dôrazom na maximalizáciu vašich marží v prípade služieb.

Pomocou najprepracovanejších matematických metód a algoritmov dokáže vyriešiť mimoriadne veľké problémy pri plánovaní zahŕňajúce niekoľko obmedzení a vytvoriť vysoko optimalizované plány za niekoľko sekúnd. Modul IFS DSE implementuje vaše obchodné pravidlá a automaticky vykonáva viac než 95 % rozhodnuté, čím umožňuje zamestnancom zaoberať sa iba zložitými výnimkami, ktoré naozaj vyžadujú ľudský zásah. Proces dynamického plánovania vyhodnotí pred stanovením optimálneho plánu tisíce alternatív v priebehu niekoľkých málo sekúnd.  Modul DSE je skutočne dynamický, čo umožňuje rýchlejšie reagovať na nové naliehavé pracovné úlohy. Výsledkom je úspora času, ktorý je v prípade náročných zmlúv o úrovni služieb (SLA) veľmi cenný.  Modul IFS DSE možno nakonfigurovať tak, aby vykonal optimalizáciu, ktorá je jedinečná pre vašu organizáciu, s použitím vašich obmedzení – ktoré sa môžu kedykoľvek dynamicky meniť – ako sú zmluvy SLA, nadčasy, odbornosti a položky potrebné na vytvorenie vždy najlepšieho možného scenára plánovania.

  • Neustále monitoruje, čo sa deje a čo, naopak, nie; umožňuje okamžitú reakciu na udalosti vrátane preplánovania či presmerovania, ak treba
  • Skutočne dynamické plánovanie sa prejaví vyššou efektivitou harmonogramov: tie sa neustále zlepšujú miesto toho, aby sa stále dokola reštartovali.
  • Prepája činnosti do skupín hierarchických aktivít – je jedno, či ide o rad po sebe idúcich úloh, alebo o niekoľko činností, ktoré treba naplánovať v rovnakej chvíli

  • Výrazné zníženie pomeru dispečerov voči technikom
  • Plánovanie viacerých úloh na mobilný zdroj na deň
  • Oveľa lepší pri správe zmlúv SLA a zákazníckych zmlúv – výsledkom je spoľahlivejší zákaznícky servis
  • Výrazne menej cestovania (obvykle o 10 – 15 % menej), čo vám ušetrí peniaze a ešte je to šetrnejšie k životnému prostrediu

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: VÝBER SYSTÉMU DYNAMICKÉHO PLÁNOVANIA PRE RIADENIE SLUŽIEB V TERÉNE

Cieľom systému dynamického plánovania je dosiahnuť možnosť prispôsobenia harmonogramu služieb meniacim sa obchodným podmienkam v reálnom čase. Myslíte si, že vo svojom softvéri na správu služieb túto možnosť potrebujete?

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli