Prediktívna analýza pre riadenie služieb v teréne

IFS What-If Scenario Explorer (IFS WISE) je pokročilý softvérový nástroj na prediktívne modelovanie, ktorý vám pomôže preskúmať niekoľko budúcich scenárov plánovania zdrojov. IFS WISE podporuje funkciu modulu IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE), čím pomáha vášmu strategickému tímu posúdiť rôzne scenáre rýchlejšie a presnejšie než kedykoľvek predtým.

Tento účinný nástroj plánovania poskytuje odpovede na zložité otázky, napríklad ako zníženie alebo zvýšenie pracovných síl ovplyvní výkonnosť alebo aký veľký objem zdrojov je nutný na dosiahnutie stanovenej výkonnosti voči zadanému dopytu. Keď sa napríklad uchádzate o novú zákazku na vykonanie služieb, koľko ďalších zdrojov budete potrebovať?  IFS WISE vám oznámi počet a typ zamestnancov spolu s ich ideálnym umiestnením.  Nástroj IFS WISE je poskytovaný prostredníctvom používateľského rozhrania so známou pracovnou plochou pre plánovanie, ktorá umožňuje jednoduché používanie.

  • Predikcia výsledkov ukazovateľov KPI pomocou analýz, ktoré sú modelované podľa scenárov zo skutočného života
  • Preskúmajte rôzne scenáre pomocou niekoľkých dátových množín z riešenia IFS Planning & Scheduling Optimization alebo importovaných súborov
  • Výpočet počtu zamestnancov nutných na splnenie určenej množiny ukazovateľov KPI
  • Hodnotenie vplyvu prijatia či straty zamestnancov na vaše ukazovatele KPI
  • Otestujte svoju organizáciu na pracovnú záťaž pri rušných dňoch, počas dovoleniek, víkendov atď.

  • Dynamicky spravujte svoje služby poskytované v teréne: buďte o krok napred a vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam
  • Plánujte a predpovedajte stav personálu: uistite sa, že nemáte príliš veľa alebo, naopak, málo zamestnancov
  • Identifikujte potreby školenia nutné na splnenie očakávaného dopytu

SÚHRNNÝ PREHĽAD: IFS WHAT-IF SCENARIO PLANNER

IFS ARP sa integruje s modulom IFS Dynamic Scheduling Engine s cieľom optimalizovať prácu prostredníctvom funkcie na modelovanie činností v dlhšom období. Potrebujete softvér na správu služieb v teréne, ktorý sa prispôsobí zmenám vo vašom podnikaní?

Prečítať ďalšie informácie v tomto súhrnném prehľadu