Softvér na optimalizáciu trás zaisťujúci optimálnu logistiku s viacerými zastávkami v reálnom čase

IFS Hierarchical Travel Matrix (HTM) dokáže rýchlo určiť čas jazdy a vzdialenosť medzi jednotlivými miestami vašej činnosti. Prináša skutočne škálovateľné výsledky v reálnom čase na základe zemepisných súradníc, teda zemepisnej šírky a dĺžky daného miesta. To znamená, že IFS HTM si poradí s logistikou pre akékoľvek miesto na svete, pre ktoré sú dostupné dáta cestnej siete.  Možno tak dosiahnuť maximálnu presnosť pri všetkých výpočtoch, keďže IFS HTM zohľadňuje jednosmerné ulice, mosty cez vodné toky, oblasti s hustou dopravou a ďalšie parametre.

  • Veľmi rýchle vyhľadávanie cestovných časov medzi jednotlivými umiestneniami pre svižné a presné plánovanie
  • Využitie dát o cestnej sieti, vrátane obmedzení, ako sú jednosmerné ulice a dvojprúdové diaľnice, ale zároveň možnosť využitia na cestovanie vlakom či pešo
  • Možnosť rôzneho nastavenia rýchlosti podľa typu vozidla
  • Umožňuje využitie cestovných profilov dovoľujúcich dlhšie cestovné časy v určitom dennom čase alebo v určitý deň v týždni.
  • Berie do úvahy dočasné uzávierky
  • Plány sa automaticky aktualizujú na základe postupu zdrojov na ceste k ďalšej úlohe, takže zaseknutie jedného zdroja v dopravnej zápche neohrozí službu pre zákazníka

  • Umožňuje aplikácii Dynamic Scheduling Engine zvážiť viac riešení v danom období
  • Dovoľuje použitie zmesi mobilných zdrojov prostredníctvom použitia rôznych cestovných režimov
  • Poskytuje možnosť jednoduchej globalizácie vašich procesov optimalizácie služieb v teréne
  • Ponúka zákazníkom presnejší čas príjazdu

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: JEDNODUCHÉ PLÁNOVANIE TRASY V. OPTIMALIZÁCIA PLÁNOVANIA

Ak ste technik pracujúci v teréne, môže presun z bodu A do bodu B predstavovať zložitejší problém, než si myslíte. Je vaše plánovanie a cestovanie optimalizované tak, aby ste mohli zákazníkom poskytovať tie najlepšie možné služby?

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli