Softvér na plánovanie podľa cieľov pre mobilných pracovníkov

Softvér na plánovanie na základe cieľov (TBS; Target-Based Scheduling) od spoločnosti IFS vám pomôže nakonfigurovať riešenie IFS Planning & Scheduling Optimization tak, aby podporovalo dosiahnutie vašich špecifických cieľov a ukazovateľov KPI. Nastavte cieľové ukazovatele KPI, ako je napríklad splnenie zmlúv SLA pre špecifických zákazníkov, a parametre softvéru na dynamické plánovanie (DSE; Dynamic Scheduling Engine) sa automaticky upravia tak, aby boli tieto cieľové ukazovatele KPI dosiahnuté (ak je to možné).

  • Zameranie na ukazovatele KPI, ktoré sú dôležité pre aplikáciu Dynamic Scheduling Engine (DSE), a optimalizácia tých, ktoré majú vplyv na vaše podnikanie
  • Kontrola navrhovaných zmien a ich dopadu pred implementáciou
  • Zaistenie splnenia cieľov v oblasti zmlúv o úrovni služieb (SLA), percentných podielov cestovania, úrovní produktivity a ďalších cieľov.
  • Cielenie na konkrétnych zákazníkov alebo typy práce s cieľom dosiahnuť lepší výkon
  • Za nepriaznivých podmienok (zlé počasie, dopravné komplikácie) modifikácia činností v priebehu pár minút vďaka automatickej úprave parametrov plánovania a zobrazenia, aký dopad to bude mať na vaše ukazovatele KPI

  • Upravuje softvér IFS Planning & Scheduling Optimization na mieru vášmu podniku tak, aby bolo zaistené splnenie konkrétnych cieľov a maximalizácia návratnosti investícií.
  • Poskytuje okamžitú automatickú pomoc, keď ju potrebujete najviac: za nepriaznivých okolností, kedy hrozí, že sa prevádzka vymkne kontrole.

BROŽÚRA: IFS Planning & Scheduling Optimization

IFS Planning & Scheduling Optimization zaistí vašej organizácii kompletný prehľad o činnostiach v teréne a optimalizuje procesy v teréne prostredníctvom rôznych modulov navrhnutých na maximalizáciu marží zo služieb. Chcete sa dozvedieť ďalšie informácie o transformácii vašej organizácie poskytujúcej služby?

Prečítať ďalšie informácie v této v brožúre