Spätná logistika

How does your business stack up when it comes to managing reverse logistics? Do you have all the tools you need to maximize efficiency, save money, and decrease downtime for customers?

Standard parts management and logistics are well-trodden territory for most organizations. For many firms, though, when the need for parts, returns, and depot service arise, reversing that value chain is not nearly as simple.

IFS make it easy, managing all reverse logistics business processes from Return Material Authorizations (RMA) for advance exchange and repair return to receiving, routing, repairing, packaging, shipping and billing as part of a single seamless process.

Servisná oprava

Získajte väčší zisk zo servisu a opráv vďaka centralizovanému a presnému riadeniu všetkých kľúčových obchodných procesov spätnej logistiky.

Servisná oprava

Správa reklamácií

Zlepšite spätnú logistiku optimalizáciou kľúčových funkcií, ako sú autorizácia vrátenia materiálu, technologický postup, príjem, oprava a balenie.

Správa reklamácií

Správa záruk

Optimalizujte proces správy nárokov vďaka správe, spracovaniu a sledovaniu všetkých záruk v priebehu ich prevádzkového cyklu.

Správa záruk