ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมโลหะเพื่อจัดการสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง และอุตสาหกรรมแปรรูป

ผู้บริหารของโรงหล่อและอุตสาหกรรมเหล็กปฐมภูมิต่างมองหา IFS Applications สำหรับซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) ระดับโลก

แต่ IFS Applications นำเสนอสิ่งที่มากกว่าโซลูชัน EAM โดยรวมวงจรสินทรัพย์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการวิศวกรรมและการก่อสร้างเพื่อใช้ปฏิบัติงานไปได้อีกหลายสิบปีจนปลดระวาง IFS Applications สามารถนำเสนอโซลูชันการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่ครบวงจรสำหรับการวางแผนการผลิต การกระจาย การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการควบคุมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

CUSTOMER STORY: STALPRODUKT

A long-term user of IFS Applications, Stalprodukt, Poland, maintains its award winning position as a leading manufacturer and exporter of steel products with the help of IFS Applications.

READ MORE IN OUR CUSTOMER STORY