ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์และบริการสำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบท่อระบายน้ำ

สาธารณูปโภคด้านการบำบัดน้ำเสีย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำเสียซึ่งมีหน้าที่บำบัดตะกอนและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและตลาดทุนที่มีความเสี่ยงหลายด้าน ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์ต้องทำได้มากกว่าใบสั่งงานและการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง คุณจะหาเงินทุนมาขยายระบบที่จำเป็น ขยายวงจรชีวิต และเพิ่มทุนได้อย่างไร คุณจะรับปากกับหน่วยงานรัฐ ผู้รักษากฎหมาย และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างไรว่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณนั้นมั่นคงปลอดภัย ยึดถือตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (HES) และคุณได้ดูแลสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นอย่างดี คุณสามารถนำ IFS Applications ไปใช้งานเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) ด้วยใบสั่งงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และการบริหารจัดการกำลังคนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีโซลูชันแบบเปิดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับผสานรวมเข้ากับระบบ GIS และ SCADA เพื่อควบคุมสถานีสูบและอื่นๆ อีกมากมาย

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS APPLICATIONS FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Asset management—where it all began. It’s our legacy, and for more than 25 years, we have refined our skills and technology in this area we are proud to call our backyard.

Download your copy now