ซอฟต์แวร์การผลิตเชิงอุตสาหกรรมกำลังหันไปสู่ ERP แบบโครงการ

การแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลทำให้เกิดความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการรับรู้ หุ่นยนต์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ข้อมูล สร้างภาพจากข้อมูล วางแผน และติดตามงานตามสั่งที่ซับซ้อนได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

เมื่อการผลิตกลายเป็นงานตามโครงการมากขึ้น ERP ได้พัฒนาไปเป็นซอฟต์แวร์ ERP แบบโครงการอย่างแท้จริง ทุกปีมีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับโหมดการทำงานตามสั่งที่ซับซ้อน เช่น การออกแบบตามสั่ง (ETO) และมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นที่จะต้องสร้างความแตกต่างในตลาดโลก IFS Applications ที่มีฟังก์ชันการบริหารโครงการในตัวที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจัดการเอกสาร คือสิ่งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่

  • ผู้ผลิต ETO, ผู้ปรับแต่งตามสั่ง (CTO), ผู้ผลิตตามคำสั่งซื้อ (MTO) และผู้ผลิตในโหมดผสม
  • ผู้ผลิตตามต้องการ
  • ผู้ผลิตที่มีวงจรผลิตภัณฑ์สั้น

IFS is a leading supplier to the industrial manufacturing industry

IFS helps industrial manufacturing organizations to embrace what’s next by providing:

  • Industry expertise
  • Agile software
  • Global reach

IFS: A global leader in enterprise software for industrial manufacturing

 

Spang upgrade to IFS Applications 9™

Seamless engagement between IFS and the customer is a major success factor in the outcome of an ERP system upgrade. This characterizes the way in which IFS and Spang & Company worked together to help this key customer enjoy immediate benefits from some of the new functions and features in IFS Applications 9.

Spang & Company upgrade to IFS Applications 9™

Cleaver-Brooks reduces costs and achieves growth with IFS Applications

With the help of IFS Applications, Cleaver-Brooks has reduced costs and grown faster without having to increase manpower.

Cleaver-Brooks reduces costs and achieves growth with IFS Applications

 

INDUSTRIAL MANUFACTURING

IFS Applications’ inherent flexibility, based on a robust technical platform, leaves its industry users ready to respond to market and technology changes that can’t as yet be fully anticipated. 

IFS Applications includes solutions for enterprise asset management (EAM), product lifecycle management (PLM), and customer relationship management (CRM). In addition, IFS Project, IFS Document, and IFS Quality Management are themselves substantial solutions. 

For industrial manufacturers with needs for multi-mode, multi-language, multi-country enterprise capabilities, IFS Applications is a platform for achieving meaningful change that can support new products, services and channels. 

Enterprise asset management in IFS Applications combines calendar-based maintenance with event-based, condition-based and predictive maintenance strategies. Mobility solutions capture work orders, fault reports, routes and report times, spare parts and measurements on equipment—wherever you are. You will benefit from IFS’ lifecycle management solution, for integration and management of three critical business areas—products, customers and resources—from concept ideation through obsolescence.

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Industrial Manufacturing Resources

Resources

Software Selection for Manufacturing and High-Tech Organizations

This paper explores some of the common business challenges faced by today’s manufacturing and high-tech organizations, how the right software addresses these challenges.

Download white paper