ซอฟต์แวร์ธุรกิจสำหรับงานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการติดตั้ง (EPCI)

IFS Applications for EPCI Contractors นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย ผ่านการพิสูจน์แล้ว และเน้นธุรกิจในรูปแบบโครงการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเพื่อช่วยจัดการในด้านการแก้ไขและการทำสัญญา EPCI ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องโครงการและวงจรสินทรัพย์ ครอบคลุมตั้งแต่งานด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อไปจนถึงการก่อสร้าง/การแปรรูป และการติดตั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า IFS Applications for EPCI Contractors ช่วยเพิ่มการรับรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจโดยตรง

บางที EPCI น่าจะเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ต้องให้ความใส่ใจมากที่สุด ไม่ว่าคุณจะทำงานภายใต้สัญญา EPCI จริงหรือสัญญาทางกฎหมายอื่นๆ การบริหารโครงการลงทุนที่ซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะที่ IFS Applications มีให้

EPCI PROJECTS INCREASE COMPETITIVENESS WITH IFS APPLICATIONS

Rosenberg WorleyParsons Erling Lange, Vice President Markets and Business Development talks about delivering quality EPCI projects and working with IFS. Rosenberg WorleyParsons is one of the major contractors within the oil and gas market on the Norwegian shelf. Rosenberg WorleyParsons serves a variety of market segments such as modules, modifications and repairs of ships and platforms, sub-sea installations and fabrication of structural steel and piping.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

PROJECT ERP, ENGINEERING SOFTWARE AND MATERIALS MANAGEMENT

For most oil and gas industry contractors, projects are the cornerstone of their business, and being able to manage projects of various sizes and complexity is often key to success. Given their impact across the value chain, project-based parameters should control and determine schedules for engineering, procurement, document delivery, job setting and fabrication. An efficient flow of information amongst the different disciplines must be ensured. IFS Applications can deliver project ERP (enterprise resource planning), engineering software solutions, materials management, and document management. In IFS Applications, the project itself is the engine, ensuring high-level visibility and transparency throughout your enterprise.

INTEGRATED PROJECT ERP FOR MANAGING CHANGE THROUGHOUT THE PROJECT LIFECYCLE

Integration of engineering and purchasing/fabrication with other disciplines is always beneficial, but absolutely essential for oil & gas industry contractors. IFS Applications includes a central repository for multi-discipline engineering data, shared throughout the enterprise, ensuring efficient and error-free data handovers from engineering to purchasing, fabrication to installation and—in the event of last-minute design changes—from engineering to installation.

ROBUST CONTRACT MANAGEMENT SOFTWARE FOR EPCI

Traditional enterprise, or ERP, systems don’t adequately address sales & sub-contract complexities, potentially exposing an EPCI Contractor to undue risk. With IFS Applications, unlike with the traditional approach using purchase orders, users are able to handle complex contracts and unstructured deliverables using progress and invoicing rules. For example, subcontracts track more than just items received into inventory, but rather document complex agreements that define services scope and subsequent performance management, culminating in the application for payment process.

REAL-TIME PROJECT FOLLOW-UP

In IFS Applications, costs and revenues are budgeted, tracked and compared—not only in general ledger but project-by-project. This ensures real-time follow-up and tracking of incurred and actual costs, with reliable forecasting, both detailed and overall, based on EV principles, including ETC, EAC and S-curve. Managers look at near real-time project data and future performance projections, rather than just being presented—after the fact—with budget, schedule and specification results. IFS Applications helps you manage the future, not just the past.

EPCI Contractors

IFS Applications for EPCI Contractors is a flexible, component- based industry solution that can be deployed as a stand-alone solution; integrated with existing corporate enterprise systems; or as a comprehensive IFS Applications deployment. 

The solution delivers unique project, engineering, procurement and fabrication support, including a comprehensive, multi-discipline Engineering Register, all within the same integrated standard system. 

IFS Applications for EPCI Contractors includes functionality for contract and project management, risk management, budgeting and forecasting, engineering, materials management, document management, fabrication and service management, all integrated with financials and human resources. 

IFS’ technology for collaborative solutions and data exchange expand business processes out into your extended network of subcontractors, partners and customers. The solution includes interfacing tools for computer-aided design (CAD) applications and standard integrations to planning systems such as Oracle Primavera® and Microsoft® Project®.

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR YOUR EPCI CONTRACTING BUSINESS

How EPCI contractors can identify technology designed to manage risk across design, fabrication and construction activities.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER