การดำเนินงานนอกฝั่งและบริการทางทะเล

บริษัทที่ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมนี้ เช่น เจ้าของและผู้ประกอบการด้าน FPSO และ FSO รวมถึงเรือสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน เรือบริการนอกฝั่ง (OSV) และเรือพาณิชยนาวีอื่นๆ ต่างก็ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีกฎหมายบังคับเข้มงวด นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น โครงสร้างแบบหลายบริษัท ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การควบคุมโครงการ การบริหารการลงทุนและโครงการปฏิบัติ

ไอเอฟเอสนำเสนอโซลูชัน ERP แบบครบวงจรที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดสำหรับโครงการใหม่ การแก้ไขปรับปรุง และการปฏิบัติงาน โซลูชันทางอุตสาหกรรมของไอเอฟเอสสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม การจัดการเอกสาร โครงการ การก่อสร้าง การปฏิบัติงาน ระบบโลจิสติกส์ การบำรุงรักษา การเงิน และทรัพยากรบุคคล

IFS Applications เป็นโซลูชันชั้นนำในตลาดสำหรับการจัดการ การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาสินทรัพย์นอกฝั่งที่ทันสมัย ประสบการณ์มากมายของเราในอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในรูปของโซลูชันเท่านั้น แต่ยังผ่านการพิสูจน์แล้วจากผลงานที่ประสบความสำเร็จและการนำไปปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว

BW OFFSHORE RELIES ON IFS APPLICATIONS FOR OFFSHORE OPERATIONS

Fritz Ekløff, SVP Corporate IT & Systems, BW Offshore selecting IFS as an ERP vendor. BW Offshore is a leading global provider of floating production services to the oil and gas industry.

BW Offshore Manages Operations with IFS Applications (Part 1)

Industry Excellence

IFS is named as leader in the Gartner’s Magic Quadrant for ERP for product-centric midmarket companies, as well as rated as the leading supplier of EAM software for the Oil & Gas industry by ARC Advisory Group. Many of the leading offshore operations & marine services companies worldwide rely on IFS Applications. 

MULTI EVERYTHING

As mobile asset owner and operators operate in a truly global environment it is critical that an enterprise solution facilitates a multi-company, multi-currency and multi-language approach. The solution must support several types of companies, including offshore, onshore and shore base, operating in different countries with different value added tax (VAT) and other tax requirements. IFS facilitate an easy set-up of and management of companies through the use of wizards, templates and replications jobs. The solution also uses the principle of parallel currency functionality to keep track of transactions, local currency, and functional/reporting currency.

REAL TIME PROJECT CONTROL

To ensure optimum cost and delivery-time management, new build or modification contracts are typically executed as projects. In IFS Project Management, designated project activities, executed within a collaborative network, are the basis for the planning and scheduling of work elements, including equipment and personnel. Configurable operations planning boards allow visual monitoring and tracking of progress, costs and on-going changes. Project engineers need only a moment to see where they’re at.

SUPPORT FOR VESSEL MOVEMENT

Mobile asset owner and operators are continuously exposed to regulatory changes based on the location of the vessel and the corresponding companies. One critical success factor for offshore service companies is the ability to support the history and traceability for the vessel through the lifecycle, including the movements of vessels between asset owners and operating companies, yard stays and modification jobs. IFS Applications for Offshore Mobile Assets supports the connect/disconnect vessel process to and from different types of companies—thereby avoiding the reclassification of vessel due to a lack of history logging.

SUPPORT FOR GLOBAL EXPANSION INCLUDING BRAZIL

IFS has as one of the only ERP vendors in the market released a core version of IFS Applications which supports the legal requirements of Brazil with concurrent updates when legislations changes.

SUPPORT FOR OFF- & ONSHORE COMMUNICATIONS

IFS Instant Replication, a unique solution for rapid replication of data between offshore rigs or vessels and onshore facilities. The solution replicates documents and transactional data in maintenance and logistics processes via satellite. 

INTEGRATED SOLUTION ENSURES HIGH LEVEL OF VISIBILITY & TRACEABILITY

Integrated industry solution securing transactions and increasing visibility & transparency in the operations for equipment, material and people. 

LEADING MAINTENANCE & LOGISTICS SOLUTIONS

Support for operations process planning and execution of maintenance, logistics for material and personnel increases operational efficiency and reduces downtime.

IFS Applications for Mobile assets

ERP for floating production, storage & off-loading

When your key assets are production vessels which work offshore in dozens of places around the globe, and were specially converted by engineering and shipyard partners under a complex, multi-year process, those qualities drive particular enter­prise software needs.

Download whitepaper

Yinson

 
“We are very pleased to conclude this implementation project only six months after the work began. The rapid deployment was made possible in large part thanks to the dedicated joint efforts of the IFS business consultants working in close collaboration with the Yinson organization. Together, we have implemented a project-oriented industry solution that required no major customizations.”

Brad Neve, CFO, Yinson
 

IFS APPLICATIONS FOR MOBILE ASSETS: THE CFO PERSPECTIVE

Executives in the global FPSO industry are witnessing fundamental changes in their business environment. In the midst of an unprecedented capital investment boom, the global FPSO industry is undergoing significant structural change as well as a fundamental shift in requirements for operational and financial performance.

Download Executive Summary