การจัดการท่อส่งจากแหล่งน้ำมัน

การปฏิบัติงานของท่อส่งจากแหล่งน้ำมันต้องอาศัยประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีของสินทรัพย์ทางกายภาพ ตั้งแต่ท่อส่งไปจนถึงเครื่องสูบ จากวาล์วไปถึงตัวควบคุม ถ้าอุปกรณ์ทำงานผิดพลาดย่อมเกิดความสูญเสียทั้งตัวเงินและเวลา การหลีกเลี่ยงปัญหาขัดข้องและการหยุดเดินเครื่องคือเป้าหมายของการปฏิบัติงานของท่อส่งน้ำมันและก๊าซ การติดตามวงจรอย่างละเอียดและการบริหารโครงการคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปในระดับที่เหมาะสม และช่วยจำกัดค่าใช้จ่ายของโครงการและเวลาที่ต้องหยุดใช้งานสินทรัพย์

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำสำหรับบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านน้ำมันและก๊าซ ไอเอฟเอสขอเสนอโซลูชันอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อบริหารโครงการลงทุนและอำนวยความสะดวกในกระบวนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่องโดยเฉพาะ ด้วยการติดตามวงจรทั้งหมดของสินทรัพย์หลักและโครงการ โซลูชันของไอเอฟเอสจึงสามารถทำการซ่อมบำรุงได้ทันท่วงที สามารถบันทึกแนวโน้มของการซ่อมแซม และปฏิบัติตามตารางเวลาของโครงการได้อย่างราบรื่น

การบริหารจัดการแผนการบำรุงรักษา

หากไม่มีการติดตามและการรายงานที่เหมาะสม การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและเมื่อต้องการนั้นจะเป็นปัญหาที่ท้าทาย ไอเอฟเอสช่วยให้การบริหารตารางเวลาสำหรับการบำรุงรักษานั้นทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการบันทึกการซ่อมแซมและการจัดตารางเวลาเพื่อดูแลในอนาคตสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญต่อโครงการ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในเชิงรุก ไอเอฟเอสจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของท่อส่งน้ำมันและก๊าซให้เป็นไปอย่างราบรื่น

การบริหารจัดการบริการภาคสนามที่ครอบคลุม

แม้ว่าการบริหารงานบำรุงรักษาจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การจัดการให้เกิดการบำรุงรักษาที่งานบริการภาคสนามก็สำคัญไม่แพ้กัน โซลูชันของไอเอฟเอสพร้อมช่วยคุณให้สามารถควบคุมการจัดตารางเวลาของงานบริการภาคสนามได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดตามการบำรุงรักษาในภาคสนามและการดูแลสินค้าคงคลังของอะไหล่ เพื่อช่วยให้เทคโนโลยีการซ่อมบำรุงในภาคสนามเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารโครงการลงทุน

การจัดการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างท่อส่งจากแหล่งน้ำมันเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลา โซลูชันของไอเอฟเอสสามารถบริหารโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่อส่งตั้งแต่ต้นจนจบ

เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานของท่อส่งน้ำมันและก๊าซเป็นพิเศษ

ในขณะที่โซลูชันการจัดการระดับองค์กรจำนวนมากสามารถรับมือกับการปฏิบัติงานของท่อส่งน้ำมันและก๊าซ แต่ไม่มีโซลูชันใดที่มีความสามารถในการทำงานที่ครอบคลุมเท่าโซลูชันของไอเอฟเอส ตั้งแต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ไปจนถึงบริการภาคสนาม โซลูชันของเรารองรับความต้องการของการปฏิบัติงานได้ทุกด้าน

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Customer Story: VBMS

With IFS Applications, VBMS expects better support for the company’s international growth and that the system will enable it to better respond to engineering, procurement and construction (EPC) contracts. Read more about this customer's successful use of IFS Applications.

Read More in this Customer Story