ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการแหล่งน้ำมันในฝั่ง

ความสำเร็จของการให้บริการแหล่งน้ำมันในฝั่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายจำนวนมหาศาลในองค์กร โซลูชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของไอเอฟเอสมีความสามารถในการบริหารจัดการ การติดตาม และการรายงานอย่างที่ต้องการเพื่อให้บริษัทผู้ให้บริการแหล่งน้ำมันในฝั่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการสินทรัพย์สำคัญแบบเรียลไทม์

โดยธรรมชาติแล้ว อุตสาหกรรมบริการแหล่งน้ำมันต้องพึ่งพาอุปกรณ์และสินทรัพย์สำคัญๆ อย่างมาก การบำรุงรักษาอย่างละเอียดเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญต่อโครงการ เช่น แท่นขุดเจาะ รถบรรทุก หรือเครื่องจักรกลหนัก เป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากการหยุดเดินเครื่องและการเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์ก่อนเวลาอันสมควร โซลูชันของไอเอฟเอสให้ประสิทธิภาพอย่างที่คุณต้องการเพื่อบริหารสินทรัพย์หลักตั้งแต่ต้นจนจบ และรับประกันว่าการดำเนินงานจะไม่หยุดชะงัก

การบริหารจัดการบริการภาคสนามโดยละเอียด

งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาภาคสนามที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในรายละเอียดต่างๆ ตารางเวลาของช่าง ความพร้อมของชิ้นส่วน และการร้องขอจากลูกค้า ทั้งหมดนี้ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการให้บริการภาคสนามของคุณ โซลูชันของไอเอฟเอสช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างมาก โดยมีการจัดตารางเวลาแบบเคลื่อนที่ การตรวจสอบผ่านระบบ GPS และการติดตามทรัพยากร จึงเป็นโซลูชันชั้นนำระดับอุตสาหกรรมสำหรับการให้บริการภาคสนามด้านน้ำมันและก๊าซ

การออกใบแจ้งหนี้และรายงานที่ราบรื่น

การบริหารด้านการเงินของงานบริการแหล่งน้ำมันในฝั่งเป็นปัญหาท้าทายของธุรกิจทุกขนาด การบันทึกโครงการที่เสร็จแล้วเพื่อออกใบแจ้งหนี้ การติดตามการจัดซื้อชิ้นส่วน และการจัดการการชำระเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญต่อสภาพทางการเงินของสิ่งที่คุณซื้อ โซลูชันของไอเอฟเอสนำเสนอการบริหารการเงินและโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อให้ขั้นตอนดังกล่าวมีความคล่องตัวและลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเก็บบันทึกที่ด้อยมาตรฐาน

การบริหารจัดการที่แข็งแกร่งสำหรับการให้บริการภาคสนามทุกด้านของแหล่งน้ำมัน

โซลูชันของไอเอฟเอสให้ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งการปฏิบัติงานภาคสนาม โซลูชันของเรามีความเหมาะสมเป็นพิเศษต่อความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของการดำเนินงานด้านน้ำมันและก๊าซสำหรับกิจการทุกขนาดและทุกรูปแบบ

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

WHITE PAPER: Three Oilfield Service Problems and How to Solve them with Mobile Software

In this whitepaper, we will discuss three frequently cited problems faced by oilfield service companies and how they may be addressed by enterprise service management (ESM) software for field service management (FSM), enterprise asset management (EAM) and depot repair.

Read this Informative White Paper