ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับผู้ผลิตแบบต่อเนื่องและสินค้าบรรจุภัณฑ์

มีโซลูชันการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) มากมายสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง แต่มีไม่กี่โซลูชันที่ใส่ใจกับความซับซ้อนที่แท้จริงซึ่งอุตสาหกรรมนี้ประสบอยู่ ผู้ผลิตแบบกลุ่มจะเป็นผู้ผลิตในโหมดผสมอยู่แล้วโดยปริยาย

IFS Applications ให้ความสามารถในการผลิตทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องได้อย่างยืดหยุ่น โดยเป็นแพ็คเกจแบบครบวงจรสำหรับการบริหารคุณภาพในระดับโลก สามารถติดตามซัพพลายเชนได้ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วที่ส่งให้ลูกค้าแต่ละราย ความถูกต้องจากแหล่งเดียวนี้มีข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HAACP, FDA, USDA, REACH และกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อผู้ผลิตแบบต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น

ผู้ผลิตแบบกลุ่มต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการสูตรและการผลิตแบบต่อเนื่องที่เข้ากันได้ดีกับการทำงานของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อมีการบรรจุผลิตภัณฑ์ในหน่วยที่ไม่ต่อเนื่องตามน้ำหนัก

IFS is a leading supplier to the process manufacturing industry

IFS helps process manufacturing organizations to embrace what’s next by providing:

 • Industry expertise
 • Agile software
 • Global reach

Process manufacturing corporate video

 

IFS Applications enables Akbar Brothers to meet its customer service promises

The world’s leading exporter of tea from Sri Lanka, Akbar Brothers has enjoyed improved productivity, increased employee satisfaction and rapid customer-order fulfilments since first implementing IFS Applications in 2010.

Akbar Brothers Testimonial video

William Grant Works With IFS

Beverage company William Grant selects IFS Applications over SAP, Oracle for process ERP.

PROCESS MANUFACTURING

IFS Applications is a single integrated system that matches the needs of today's process manufacturing companies. Some of the core capabilities include:

 • Global supply chain management
 • Process manufacturing
 • Regulatory compliance
 • Quality control
 • Planning
 • Customer relationship management (CRM) 
 • Integrated financials
 • Recipe management
 • Batch balancing
 • Lot and batch tracking
 • Multiple units of measure with shelf life and expiration date management

Combining input from industry experts, customers, consultants and thought leaders, IFS Applications is continuously enhancing. Recent enhancements include the IoT Business Connector, various cloud service models and a modernized user interface that's mobile, flexible and available via touch app.

 

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS Applications helps Silvermill Group face climate change challenges

 

A shortage of raw materials brought on by climate change was creating complex macroeconomic challenges for Silvermill Group; a supplier of coconut ingredients. In addition, recent diversification and rapid expansion of operations had also presented management with a resourcing challenge.

SOFTWARE SELECTION FOR PROCESS MANUFACTURING

Competition is on the rise. Price and margin pressures combine with increased supply chain complexity to create an environment where maintaining or improving efficiency is essential as the business landscape grows in size and complexity.

Download whitepaper now