จากตลาดสู่มือลูกค้า

สินค้าและการวางแผนความหลากหลาย

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ในร้านที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม คำตอบคือด้วยการใช้โซลูชัน ERP ที่คล่องตัวและยืดหยุ่น โซลูชัน IFS Assortment Sourcing and Replenishment มีแนวทางที่เป็นระบบในการกำหนดและไปถึงเป้าหมายด้านประสิทธิภาพในอนาคตสำหรับตัววัดการขาย สินค้าคงคลัง และการเงินอื่นๆ ขณะที่สามารถติดตามผลลัพธ์ที่แท้จริงในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การวางแผนของคุณจะตั้งอยู่บนแนวโน้มของข้อมูลในอดีตและข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่คาดไว้ วางแผนสำหรับการขายตามฤดูกาลและอุปสงค์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าและร้านเพื่อขายให้ได้มากที่สุดและเพิ่มผลกำไร

การเติมสินค้า

IFS Assortment Sourcing and Replenishment ช่วยให้คุณรักษาสภาพคล่องของสินค้าคงคลังไปสู่ซัพพลายเชนของคุณได้อย่างอัตโนมัติด้วยการดูแลอัตราการเติมสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการคืนสินค้าที่ยังไม่ได้ขายไปยังศูนย์กระจายสินค้าซึ่งจะบั่นทอนกำไรทั้งหมดของคุณ โซลูชัน Assortment Sourcing and Replenishment ของเราจะช่วยคุณเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เพื่อรองรับความต้องการที่คาดไว้ คุณสามารถสั่งซื้อเมื่อต้องการ เพิ่มรายการในใบสั่งซื้อ และสั่งซื้อตามกราฟเส้นอุปสงค์ของสินค้าหรือขนาด

ถ้าคุณมีสินค้าที่มีอายุยาวซึ่งขายไม่ดีเท่าปีที่แล้ว สิ่งที่ควรทำคือขายสิ่งที่มีอยู่ในสต็อกแล้วลดปริมาณการซื้อในปีหน้า IFS Assortment Sourcing and Replenishment จะทำให้การสั่งซื้อดังกล่าวเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยรักษาราคาซื้อที่ได้เปรียบโดยไม่เสี่ยงกับการสั่งซื้อในปริมาณมากเกินความต้องการ

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Maximize sell-through rates by holding inventory until needed

Read more about IFS Assortment Sourcing and Replenishment in this executive summary.

Download now